Today is Thursday, 25 April 2024
Lection
Gazeta parafialna

Literature

"Pieśń o moim Chrystusie"
Wydawnictwo księgarni św. Wojciecha

Małgorzata Krzyżanek

28 września mija 10 lat od śmierci Romana Brandstaettera, wspaniałego pisarza, przez wiele lat związanego z naszym miastem, autora "Jezusa z Nazarethu", "Powrotu syna marnotrawnego".

Z okazji tej rocznicy ukazało się wiele publikacji, wspomnień oraz wznowień jego wierszy. Jedną z propozycji jest wznowiony przez Wydawnictwo Księgarni Św. Wojciecha tomik wierszy pt. "Pieśń o moim Chrystusie", napisany w 1960 roku. Na tomik składają się wiersze promieniujące sercem człowieka wiary i mądrością intelektualisty, którego pasją jest biblia. Autor ukazuje nam, jak świetnie porusza się zarówno w historii religii, Kościoła, jak i w teologii patrystycznej, mistyce, antyku, judaizmie, historii wczesnego chrześcijaństwa i współczesnym, katolickim egzystencjonalizmie.

"Pieśń o moim Chrystusie" to rozmyślania człowieka o tajemnicy Boga, duszy i wszechświata. To dzieło o niepowtarzalnej urodzie, głębokie i przenikliwe. Jest to zarazem traktat metafizyczny i moralny, którego bohaterami są Chrystus i człowiek, niekiedy zjawiający się ukryci w symbolach. Człowiek przeżywający Sacrum - nadprzyrodzoną wieczność. Roman Brandsteatter w swoim poetyckim dziele niesie świadectwo o sobie samym posługując się przypowieściami, postaciami ze Starego i Nowego Testamentu. To wszystko poeta zanurzył w swoim własnym cierpieniu, w poszukiwaniach i osiągnięciach, które pozostawiają głębokie, religijne wrażenia. Poeta spoza swojego wewnętrznego nieba pokazuje nam niebo naszego Boga.

Razem z poetą przeżywamy na nowo historię młodości Jezusa w Betlejem, w Nazarecie. Opisane ze wzruszającą prostotą zdarzenia wydają się, jak gdyby, poraź pierwszy słyszane. Wiersze Romana Brandstaettera to czysta poezja, o wielkiej sile wewnętrznej, wyrywająca ze snu przesyconych chrześcijan. To kamień milowy współczesnej liryki chrześcijańskiej i potężne natchnienie. Czytając wiersze zagłębiamy się w niesamowitej mistyce Chrystusowego przesłania. Lekkość kompozycji, bez szczególnych stylizacji i ornamentów tworzy dzieło warte zauważenia podczas długich, jesiennych wieczorów.


Read 12507 times

04, (3) 1997 - JesieńCopyright 2003-2024 © Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri i parafia pw. NMP Matki Kościoła w Poznaniu
stat4u
Kalendarz
Czytania
Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri - Poznań