Today is Tuesday, 15 June 2021
Lection

Parish Announcement


XI Niedziela Zwykła Ogłoszenia parafialne


XI Niedziela Zwykła
Dzisiaj (15.06.2021r.)
 • We wtorek po Mszy św. spotkanie Bractwa Miłosierdzia.

Jutro (16.06.2021r.)
 • W środę zapraszamy o godz. 18.30 na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Prośby i podziękowania nowennowe składamy przy obrazie Matki Bożej.

Ogłoszenia parafialne na następne dni

19.06.2021, Saturday
 • Rada Osiedla Świerczewo zaprasza na festyn rodziny w sobotę 19.06.2021r.

 • Msza św. dla rodzin dzieci z autyzmem w sobotę o godz. 17.00.

16.08.2021, Monday
 • Planujemy wczasy nad Bałtykiem w Mrzeżynie od 16 - 26.08. 2021r. Zapisy u ks. Mariana Kary C.Or. lub w zakrystii.


Pozostałe ogłoszenia parafialne
 • LIST PASTERSKI EPISKOPATU POLSKI

  W SETNĄ ROCZNICĘ POŚWIĘCENIA NARODU POLSKIEGO

  NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA

  Budujmy cywilizację miłości!

   

  Drogie Siostry i Bracia!

  Za kilka dni, 11 czerwca, w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, biskupi zebrani na plenarnym zebraniu Konferencji Episkopatu uroczyście ponowią akt poświęcenia Polski Sercu Jezusa. W tym samym dniu zostanie on odnowiony we wszystkich polskich parafiach, które przygotowywały się do tego wydarzenia przez ostatnie miesiące. Chodzi o to, by w tym duchowym wydarzeniu mogła uczestniczyć cała wspólnota Kościoła i „aby wszyscy ludzie, pociągnięci do otwartego Serca Zbawiciela, z radością czerpali ze źródeł zbawienia”.

  Symbolem nieskończonej i niepojętej miłości Boga jest przebite włócznią i otwarte Serce wiszącego na krzyżu Zbawiciela. Wobec takiej Miłości nie można przejść obojętnie, trzeba na nią odpowiedzieć. Kult Serca Jezusa wyraża się w pragnieniu, by nasze serca zranione grzechem, ale obmyte i uzdrowione Chrystusową Krwią biły w rytmie Najświętszego Serca Zbawiciela, będącego „gorejącym ogniskiem miłości”. On najpełniej objawił światu miłość, bo nie jest bezwzględnym Sędzią, ale kochającym Ojcem.

  Poświęcając się Sercu Jezusowemu, człowiek pozwala do końca przeniknąć się miłością Bożą, na tę miłość odpowiedzieć i nieść ją otaczającemu światu. Dlatego oddanie się Sercu Jezusowemu ma istotny wymiar społeczny i wyraża się w tym co św. Paweł VI i św. Jan Paweł II nazywali budowaniem cywilizacji miłości.

  Kult Serca Jezusa prowadzi nas również do zadośćuczynienia i wynagradzania za popełnione grzechy, które zawsze są ranami zadanymi Miłości. Oddawanie czci Najświętszemu Sercu Pana Jezusa związane jest z kultem Miłosierdzia Bożego, na które tak wrażliwy jest współczesny człowiek. Świadczy o tym duchowe doświadczenie świętej Siostry Faustyny Kowalskiej, uformowanej również przez nabożeństwo do Serca Jezusa, tak bardzo żywe w latach jej służby w Kościele.

  Historia kultu

  Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa ma dawne korzenie, rozpowszechnił się na skutek objawień św. Małgorzaty Marii Alacoque, francuskiej zakonnicy z XVII wieku, podczas których Jezus prosił, aby pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała był świętem poświęconym czci Jego Serca. Liturgiczne święto Boskiego Serca Pana Jezusa ustanowił papież Klemens XIII w 1765 r. jako przywilej dla ówczesnego Królestwa Polskiego oraz Konfraterni Najświętszego Serca Jezusa w Rzymie. Przyczynili się do tego nasi biskupi, wystosowując memoriał do papieża, gdyż na ziemiach polskich kult ten rozwijał się już wcześniej. Na cały Kościół święto to rozszerzył Pius IX w 1856 r., a Leon XIII w 1899 r. dokonał aktu poświęcenia całego rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

  Dokładnie sto lat temu, 3 czerwca 1921 r., po odzyskaniu przez Polskę niepodległości biskupi dokonali aktu poświęcenia Ojczyzny Najświętszemu Sercu Jezusa. Nastąpiło to równocześnie z konsekracją świątyni Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie. Rok wcześniej, 27 lipca 1920 r., w obliczu nawałnicy bolszewickiej zagrażającej Polsce i całej Europie, biskupi zawierzyli nasz naród Bożemu Sercu na Jasnej Górze. W 1932 r. w Poznaniu odsłonięto pomnik „Sacratissimo Cordi – Polonia Restituta”, który został zburzony w 1940 r. i dotąd nie odbudowany.

  Po wojnie w 1948 r. w obliczu nasilających się represji, z inicjatywy Prymasa kard. Augusta Hlonda biskupi zachęcili wiernych do osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusowemu, a trzy lata później, 28 października 1951 roku, Prymas Tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński na Jasnej Górze - w obecności niemal miliona wiernych - odnowił akt zawierzenia Polski Sercu Jezusa. Został on ponowiony w 1975 r. Po raz kolejny akt ten został proklamowany w wolnej Polsce 1 lipca 2011 r. w krakowskiej bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa.

  O odnowę na polskiej ziemi

  Za kilka dni ponowimy akt poświęcenia Najświętszemu Sercu Jezusa, dlatego, że osobiście i zbiorowo pragniemy oddać się w opiekę Bogu, który jest Miłością. W szkole Jezusa, który powiedział o sobie, że jest „cichy i pokornego serca” (Mt 11, 29), pragniemy się uczyć, jak stawiać czoło nowym wyzwaniom, jak podejmować odpowiedzialność za siebie i innych, jak kochać i służyć.

  W nawiązaniu do setnej rocznicy poświęcenia narodu polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, ponawiamy ten akt w duchu dziękczynienia za dar obecnej od ponad 30 lat wolności, dziękując też za to, że Polska stała się znów pełnoprawnym członkiem wspólnoty europejskich narodów (Unii Europejskiej), co otworzyło nowy etap jej historii.

  Mamy przy tym świadomość, że z tej wolności nie zawsze potrafimy właściwie korzystać. Smutkiem napawa fakt, że życie społeczne i polityczne w Polsce naznaczone jest niekończącymi się napięciami, konfliktami, nienawiścią i wrogością, w której trudno się dopatrzyć troski o dobro wspólne. Zagrożona wręcz wydaje się jedność naszej wspólnoty narodowej, dzięki której przetrwaliśmy przez stulecia.

  W tej sytuacji, jako naród, społeczeństwo i każdy z nas, dokonajmy rachunku sumienia i prośmy Boga o łaskę nawrócenia. W perspektywie zawierzenia Sercu Jezusa, módlmy się o dar miłości, abyśmy w każdym człowieku – takżeinnym czy myślącym inaczej - potrafili dostrzec brata. Rozmawiajmy językiem miłości, przebaczajmy tym, którzy nas skrzywdzili, nie chowajmy w sercu urazy, pierwsi wyciągając rękę do zgody. Budujmy mosty ponad podziałami, a spory rozwiązujmy w duchu dialogu i pojednania. Nie zapominajmy, że dialog należy do samej istoty chrześcijaństwa. Dajmy dziś temu świadectwo!

  Polska rodzina znalazła się w kryzysie, co trzecie małżeństwo się rozpada. W obliczu tych bolesnych faktów prośmy o odnowienie łask sakramentalnych i umocnienie więzi rodzinnych - o przebaczenie i wyrzeczenie się egoizmu rodzącego przemoc. Nie zapominajmy też o potrzebie międzypokoleniowego przekazu wiary, który dziś wydaje się być szczególnie zagrożony.

  Jako wspólnota Kościoła zdajemy niełatwy egzamin wiarygodności tak mocno zachwianej wskutek grzechów i ran zadanych braciom i siostrom przez niektórych duchownych. Jesteśmy świadomi, że grzech wykorzystywania seksualnego - jak ostrzegał papież Benedykt XVI - może skutecznie przyćmić blask Ewangelii. W Kościele niezbędny jest proces oczyszczenia, prośby o przebaczenie ze strony skrzywdzonych i otoczenia ich szczególną troską.

  Czyńmy świat bardziej ludzkim! W społeczeństwie, które podlega atomizacji wzmocnionej izolacją na skutek pandemii, bolesnej samotności doświadczają starsi, chorzy i niepełnosprawni. Ponadto, kryzys ekonomiczny sprawia, że ludzie biedni stają się jeszcze bardziej ubożsi. Otwórzmy się na nich, nie zapominając, że najsłabsi są „sercem Kościoła”, oni winni być również w centrum zainteresowania każdej ludzkiej społeczności. Znakiem cywilizacji miłości jest też otwartość na ludzkie życie, gdyż każdy człowiek, a  szczególnie ten bezbronny i nienarodzony, ma prawo do życia.

  Budujmy postawę braterstwa, o co usilnie apeluje papież Franciszek. Czyńmy to zarówno na gruncie polskim jak i międzynarodowym, w duchu przebaczenia i pojednania, czemu Polska dała już dobitne świadectwo w XX stuleciu, inicjując pojednanie z sąsiednimi narodami. 

  Zdajemy sobie sprawę, że nie ma innej drogi odnowy, jak nawrócenie czyli zwrócenie się do Odkupiciela i Jego zranionego Serca, „przez które stało się nam zbawienie”. Pokornie prosimy Jezusa o przebaczenie i łaskę powrotu do Niego i Jego Ewangelii. Z ufnością powierzamy Mu Kościół i Ojczyznę, nas samych i wszystko, co nas stanowi.

  Wpatrzeni w Serce Jezusowe, z serca Wam błogosławimy.

   

  Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce,

  zebrani na 388. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski

   

  Warszawa, dnia 11 marca 2021 roku

   

   

   

  KURIA METROPOLITALNA                                            Poznań, dnia 28 maja 2021 roku

  ul. Ostrów Tumski 2                                                                                         N. 3220/2021

  61-109 Poznań

  tel.  +48 61 851 28 00

  fax: +48 61 851 28 14

  kuria@archpoznan.pl

  www.archpoznan.pl

   

   

   

  List Pasterski Episkopatu Polski należy odczytać we wszystkich kościołach i kaplicach należących do Archidiecezji Poznańskiej w niedzielę 6 czerwca 2021 roku.

   

   

             Biskup Grzegorz Balcerek

     Wikariusz Generalny

   

   

   

   

  ks. prałat dr Ireneusz Dosz

           Kanclerz Kurii

 • Zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe:

  • dziś /w niedzielę/ – po Mszy św. o godz. 11.30
  • we wtorek - o godz. 18.00 (razem w Koronką do Bożego Miłosierdzia)
  • w środę - o godz. 18.00 (razem z różańcem)
  • w pozostałe dni – po Mszy św. wieczornej
 • Na stoliku pod chórem można nabyć prasę katolicką.

 • Biblioteka Parafialna w czerwcu będzie czynna w środy w godz. 17.00-18.30 i piątki w godz. 10.00-12.00. W czasie wakacji biblioteka pozostaje nieczynna, zatem zapraszamy naszych czytelników do wymiany książek na wakacje.

 • FILIPINSKIE WAKACJE 2021

   

  Trwająca epidemia w kolejnym roku ogranicza nasze wakacyjne inicjatywy dla dzieci. Nie będzie filipińskich śród/czwartków (cotygodniowych wyjazdów dla dzieci). Na początku wakacji nasi ministranci i lektorzy wyjeżdżają do Zakopanego na tygodniowy wypoczynek. Natomiast dzieci zapraszamy na FILIPIŃSKIE  PÓŁKOLONIE LETNIE w terminie od 16 do 20 sierpnia 2021. Poniżej plan, który w każdej chwili może ulec zmianie ze względu na epidemię. Mamy nadzieję, że podobnie jak w poprzednich latach, będzie to czas radości, zabawy i nowych znajomości.

  PONIEDZIAŁEK - Zajęcia integracyjno - sportowe

  WTOREK– Gród Pobiedziska – zajęcia z ogniskiem

  ŚRODA– Nowe ZOO

  CZWARTEK– Basen w Swarzędzu

  PIĄTEK– Pielgrzymka do Tulec

  Zapraszamy chętne dzieci do udziału w wakacyjnych Półkoloniach. Ilość miejsc ograniczona. Koszt udziału 150 zł płatne w dniu rozpoczęcia. Zgłoszenia u ks. Grzegorza lub na mail grzegzah@gmail.com.   Przy zgłoszeniu proszę podać : imię i nazwisko dziecka, rok urodzenia i klasę oraz mail do kontaktu. Na stronie parafialnej znajduje się również KARTA ZGŁOSZENIA do wypełnienia i dostarczenia do Parafii. Wszelkie informację zostaną przekazane rodzicom/opiekunom na maila w tygodniu poprzedzającym Półkolonie.

   

  Wszelkich informacji na temat Półkolonii udziela ks. Grzegorz.

   

  Karta zgłoszeń na półkolonie 2021
polski  english  deutsch  française Dodaj stronę do ulubionych! 
filipini Gazeta parafialna - 'Rodzina Parafialna'
 

Copyright 2003-2021 © Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri i parafia pw. NMP Matki Kościoła w Poznaniu
stat4u Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Kalendarz
Czytania
Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri - Poznań