Today is Thursday, 25 April 2024
Lection
Gazeta parafialna

Theology

Różaniec w XX wieku

Ks. Tadeusz Badura C.Or.

Gdy oświecona Europa zaczęła odchodzić od modlitwy różańcowej, upomniała się o nią Matka Boża, najpierw w Lourdes, a następnie w Fatimie. Niech przemówią o tym wydarzenia XX wieku.

Cud nad Wisłą - historycy mówią o zbiegu wielu szczęśliwych okoliczności, które odmieniły koleje wojny z Rosją czerwoną i uczyniły Bitwę Warszawską jedną z najważniejszych w dziejach świata. Ale nie można zapominać o jeszcze jednej "okoliczności", którą byłą wielka modlitwa całego narodu, a szczególnie społeczności Warszawy, której przewodził Nuncjusz Apostolski Achille Ratti, późniejszy papież Pius XI. Wszystkie świątynie Warszawy były wypełnione, każdy dom, wszystkie podwórka zostały zamienione na świątynie. Zwycięstwo przyszło w Uroczystość Wniebowzięcia NMP. W historycznej pamięci naszego Narodu pozostanie to wydarzenie, jako "Cud nad Wisłą".

Austria jest okupowana od końca wojny przez Armię Czerwoną. W latach pięćdziesiątych wielka modlitwa różańcowa całego narodu austriackiego wznosi się do nieba z prośbą o wolność. Oto w 1957 roku Armia Czerwona opuszcza Austrię. Dobrze zorientowani twierdzą, że zawdzięczają to "mocnej głowie" ówczesnego prezydenta Austrii, który dotrzymał kroku biesiadując z Chruszczowem i wytargował z nim wyjście okupującej Armii za cenę okazałego pomnika w centrum Wiednia. Czy w latach zimnej wojny może to być wystarczające wyjaśnienie?, czy nie była to decyzja w wymiarze politycznym w najwyższym stopniu nierozsądna, zrezygnowanie z terenów najbardziej wysuniętych na zachód. Dla wierzącej Austrii odpowiedź jest jasna, jest to dar Maryi wyproszony modlitwą różańcową.

Filipiny - 1986 r. Kraj znajduje się od lat w rękach dyktatora Marcosa, który doprowadził kraj do ruiny, a ludność do skrajnej biedy, gromadząc dla siebie niewyobrażalną fortunę. Naród nie może już tego znieść. Powstaje przeciw dyktatorowi, a len wysyła czołgi na ulice przeciw bezbronnym ludziom. Kardynał Sin po godzinnej modlitwie przemawia przez katolickie radio. Na ulice wychodzi 2 miliony ludzi. Odmawiają głośno różaniec. Żołnierze w czołgach proszą - mówcie głośniej, abyśmy mogli słyszeć i razem z wami się modlić. Dwukrotny atak gazowy brygady specjalnej na tłumy nie odnosi skutku - wiatr zwiewa gaz na atakujących. Dyktator Marcos musi uciekać, a prezydentem zostaje pani Aquino, żona zabitego kilka lat wcześniej parlamentarnego opozycjonisty. Świat się emocjonował losami "biednego zbiega" Marcosa i jego żony. Nie zauważył lego, o czym potem Kardynał Sin mówił z okazji wręczenia mu doktoratu honoris causa przez Uniwersytet w Bostonie (USA): Myślę, że cały ten scenariusz tych wydarzeń był pisany tylko przez samego Boga, że całością kierowała Najświętsza Maryja Panna. Byliśmy tylko aktorami. Nie ma innego wytłumaczenia. To był cud.

Rosja. W Fatimie na kilka tygodni przed rewolucją Matka Boża zapowiedziała, że Rosja ulegnie błędom, które będą zagrażać całemu światu, ale końcu Rosja się nawróci. I oto 19.08.1991 r. rozpoczyna się pucz skierowany przeciw Gorbaczowowi, 22.08 w dzień święta Niepokalanego Serca Maryi, ustanowionego przez papieża Piusa XII na pamiątkę pierwszego poświęcenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi - zakończył się pucz niepowodzeniem. To trzeba uznać za początek nieodwracalnych przemian w Rosji i jej powrotu do Boga. W roku 1996 Figura Matki Bożej Fatimskiej stanęła na Placu Czerwonym.

Papież Jan Paweł II jest żywym znakiem dla świata, potwierdzonym przez Matkę Bożą Fatimską, przez uratowanie Ojcu świętemu życia po zamachu dokonanym 13.V. 1981 r., w dzień pierwszego objawienia się Maryi dzieciom w Fatimie. Oto jedna z jego wielu wypowiedzi o Różańcu:

"W odmawianiu różańca chodzi przede wszystkim nie tyle o powtarzanie formuł, co raczej o nawiązanie ufnej rozmowy z Maryją, o mówienie do niej, o wypowiedzenie wobec Niej swoich nadziei i smutków, o otwarcie przed Nią serca, o wyznanie Jej swojej gotowości przyjęcia planów Bożych, o przyrzeczenie Jej wierności w każdej sytuacji, a zwłaszcza w sytuacjach trudnych i bolesnych, z niezachwianą wiarą w Jej opiekę i z przekonaniem, że Ona wyprosi nam u Syna wszystkie potrzebne łaski. Odmawiając Różaniec, spoglądamy na Chrystusa w uprzywilejowanej perspektywie, takiej, w jakiej patrzyła Nań Matka; rozważamy tajemnice życia, męki, zmartwychwstania Pana, widziane oczyma i przeżywane Sercem Tej, która była najbliżej swego Syna."


Read 10796 times

04, (3) 1997 - JesieńCopyright 2003-2024 © Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri i parafia pw. NMP Matki Kościoła w Poznaniu
stat4u
Kalendarz
Czytania
Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri - Poznań