Today is Thursday, 25 April 2024
Lection
Gazeta parafialna

Journeys

Pielgrzymkowe szlaki - Białoruś, Litwa, Łotwa

Marian Piechnik

Pod przewodnictwem ks. Mariana Kary wyruszyła z naszej parafii w dniu 22 czerwca b.r. pielgrzymka autokarowa poza odległe, wschodnie tereny Rzeczpospolitej Polskiej. Modlitwą i śpiewem poleciliśmy się w opiece Matki Bożej i świętych Krzysztofa i Filipa. W pierwszym dniu, po krótkim pobycie w Niepokalanowie, przez Warszawę, Siedlce, dotarliśmy do Sanktuarium Maryjnego w Kodniu. Tamtejsza bazylikę wybudowana prze księcia Mikołaja Sapiehę oraz dom noclegowy prowadzą O.O. Oblaci gdzie zostaliśmy serdecznie przyjęci. Po noclegu, Mszy świętej i śniadaniu wyruszyliśmy na granice z Białorusią i dalej w kierunku Nowogródka. Na trasie, już na Białorusi zwiedziliśmy remontowany kościół w Nieświeżu, w którego podziemiach złożono 70 trumien ze zwłokami książąt Radziwiłłów. Byliśmy również w Mirsku, w ruinach zamku Radziwiłłów, obok którego zachowała się piękna kaplica, zdobiona ceramiką.

Nowogródek jest związany z naszym poetą Adamem Mickiewiczem. Nazajutrz po przyjeździe zwiedziliśmy kościół, w którym był ochrzczony poeta. muzeum z pamiątkami znajdujące się w dawnym domu rodzinnym. Byliśmy również nad jeziorem Świteź oraz zwiedziliśmy remontowany obecnie kościół św. Michała, oddany władzom kościelnym. Kościół wymaga gruntownego remontu, ponieważ pozostały z niego tylko mury, bez dachu.

Dalsza trasa wiodła ku Litwie - do Wilna. Na trasie zwiedziliśmy leżącą w pobliżu Wilna miejscowość Troki, z okolonym jeziorem zamkiem księcia Witolda. Jednodniowy pobyt w Wilnie dostarczył nam moc wzruszeń i wrażeń. Najważniejszą była Msza święta w kaplicy Matki Boskiej Ostrobramskiej. Podziwialiśmy wspaniałą Katedrę, pałace Paca, Tyszkiewiczów, kościoły, uniwersytet, cmentarz na Rosie, gdzie spoczywa Matka Józefa Piłsudskiego i serce Marszałka, a ze wzgórza panoramę Wilna. W kościele św. Ducha znajduje się pierwszy obraz Miłosierdzia Bożego, namalowany według wizji błogosławionej siostry Faustyny.

Kolejny etap pielgrzymki wiódł przez Agłonę do Rygi - stolicy Łotwy. W Agłonie jest piękna, barokowa bazylika z cudownym XIV wiecznym, bizantyńskim obrazem Matki Boskiej. Agłonę wizytował w 1993 roku Papież Jan Paweł II. W Rydze byliśmy przyjęci w polskiej szkole imienia Ity Kozakiewicz. Była ona założycielką szkoły, posłanką do parlamentu. Zginęła tragicznie - utonęła w Bałtyku. Wobec napływu uczniów, kierownictwo czyni starania o rozbudowę szkoły. Zwiedziliśmy kościoły: bazylikę św. Franciszka, katedrę św. Jakuba i inne, oraz ważniejsze zabytki. Byliśmy również w Jurmale - miejscowości nadmorskiej.

Dalsza droga naszej pielgrzymki wiodła do Kowna - dawnej stolicy Litwy. Po przejechaniu granicy z Litwą w miejscowości Szawle, jest usytuowana unikalna Góra Krzyżowa, na której wkopano i umieszczono około sześć tysięcy krzyży. W poprzednich latach mimo prób usuwania przez władze tych krzyży, miejscowa ludność heroicznie stawiała nowe. Tę Górę Krzyżową odwiedził w 1993 roku Papież Jan Paweł II i odprawił tam Mszę świętą. Również jeden krzyż został wkopany 28 czerwca b.r. przez uczestników naszej pielgrzymki. Odbyliśmy też na dróżkach tej Góry Drogę Krzyżową. Widzieliśmy również nowożeńców, którzy z rodzinami przyjeżdżali modlić się u stóp tej Góry. Inną miejscowością z sanktuarium Maryjnym był Szydłów. Tutaj w miejscu objawienia się Matki Boskiej wybudowano okazałą, obszerną kaplicę z wieżą wysoką kilkadziesiąt metrów. Również Szydłów odwiedził w 1993 roku papież Jan Paweł II. W Kownie mieliśmy noclegi w położonym na przedmieściu klasztorze Pożaislis. Klasztor i przyległa bazylika były wybudowane na zlecenie magnata Krzysztofa Paca z końcem XVII wieku przez architektów i malarzy włoskich. Bazylika ta uchodziła za najwartościowsze dzieło późnego baroku XVII wieku w całej północnowschodniej Europie. Zwiedzając Kowno następnego dnia mieliśmy okazję poznania wielu innych zabytków. Szczególnie należy wymienić : ratusz z wieżą z 1542 roku, Katedrę, budynki arcybiskupstwa, XIV wieczny kościół Najświętszej Marii Panny -fundowany przez księcia Witolda. Centralna ulica Kowna jest spacerowym deptakiem z ławeczkami, kafejkami, sklepami - nie wolno tu palić papierosów.

Następny szlak naszej pielgrzymki prowadził do Grodna, na Białoruś. Na trasie zwiedziliśmy Marianpol z kościołem pod wezwaniem św. Mikołaja, który prowadzą księża Marianie. W kościele jest kaplica poświęcona założycielowi księży Marianów błogosławionemu biskupowi Matulewiczowi.

Kolejną miejscowością były Druskiennikim, ze znanymi sanatoriami i pijalnią wód zdrojowych. Tę miejscowość często odwiedzał i w niej wypoczywał marszałek Józef Piłsudski. W miejscowym ładnie utrzymanym kościele są w witrażach postacie św. Kazimierza i bł. biskupa Matulewicza.

Następnego dnia rozpoczęliśmy zwiedzanie Grodna od katedry, której fundatorem był Król Stefan Batory. Spotkaliśmy tamtejszego biskupa ks. Aleksandra Kaszkowiaka. W roku 1990 powstało w Grodnie seminarium duchowne. W Grodnie istnieją dwa zamki: stary, w których rezydowali Kazimierz Jagielończyk i Stefan Batory, oraz zamek nowy, w którym podpisał abdykację i trzeci rozbiór Polski ostatni król Stanisław August Poniatowski. Jest również zadbany grobowiec pisarki Elizy Orzeszkowej oraz dworek, w którym mieszkała. Obecnie znajduje się w nim biblioteka i małe muzeum. W godzinach popołudniowych przyjął nas konsul polski a serdeczne przyjęcie zgotowali nam przedstawiciele tamtejszej macierzy Polskiej. Niestety nie mogliśmy zwiedzić wybudowanej i otwartej szkoły polskiej w nowej części Grodna. Ostatni dzień pielgrzymki rozpoczęliśmy Mszą świętą w kościele franciszkańskim pod wezwaniem Matki Boskiej Anielskiej. Msze święte są tu odprawiane w języku polskim. W latach 1922-27 pracował tu i wydawał Rycerza Niepokalanej święty o. Maria Kolbe.

Poczyniliśmy też niezbędne drobne zakupy i udaliśmy się w kierunku granicy, do kraju. Mimo trudów podróży i niedogodności noclegowych wracaliśmy szczęśliwi, bogatsi o doznane łaski poznania nowych obszarów bytowania rodaków i innych narodowości. Całkowitego relaksu dostarczyło nam niespodziewane spotkanie przed katedrą w Białymstoku biskupa Leszka Głódzia, krótka z Nim rozmowa i przekazanie wrażeń z pielgrzymki.

Po spożyciu posiłku szczęśliwie przebyliśmy ostatni etap do domów.


Read 11743 times

04, (3) 1997 - JesieńCopyright 2003-2024 © Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri i parafia pw. NMP Matki Kościoła w Poznaniu
stat4u
Kalendarz
Czytania
Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri - Poznań