Today is Thursday, 7 July 2022
Lection
Gazeta parafialna

Theology

Encyklopedia chrześcijanina
Święte imiona

Wojciech Kulas

Boguchwał

To bardzo popularne w średniowieczu imię, należy do tzw. imion dwuczłonowych. W części pierwszej występuje wyraz Bóg, a w drugiej rdzeń wyrazu chwata. Różnice dialektyczne sprawiły, że w średniowieczu imię to zapisywano także jako Boguchał, Bogufał, Bogchwał, itp. Zapewne pod wpływem imion chrześcijańskich zakończonych na -ael, np. Michael, Raphael, pojawiła się przejściowo w XV w. postać Boguchwael.Bogufael. Żeńska forma tego imienia, to Boguchwała i Bogufała. Jest prawdopodobnie, że niektóre średniowieczne zapisy, w których spotykamy imię skrócone Chwał i Chwałek, odnoszą się do pełnego imienia Boguchwał, ale ze względu na to, że były to takie zdrobnienia pełnych typu Chwalisław nie jesteśmy w stanie stwierdzić, który zapis dotyczy którego imienia pełnego. Święci, którzy by nosili to imię, nie widnieją w katalogach hagiograficznych. Nosiło je wiele znakomitych biskupów naszego średniowiecza oraz świątobliwy franciszkanin, który był spowiednikiem bł. Kingi.


Bogumił

Jest to imię męskie spotykane u wszystkich Słowian. Starszą postacią był Bogomił i taka też postać znana jest ze średniowiecza. Wcześnie jednak została ona przerobiona na Bogumił i w tej formie znamy to imię do dziś. O tym, że ta forma jest również bardzo stara świadczy fakt, że już w Bulli gnieźnieńskiej (1136r.) spotykamy Bogumiła. Imię to nosili zarówno kmiecie, jak i rycerze.


Bogusław

Jest to dwuczłonowe imię słowiańskie, znane w języku staropolskim też w postaci Bogosław i Bosław. Bogosława, księcia pomorskiego, spotykamy w źródłach już pod rokiem 1168, a tenże sam w różnych dokumentach nazywany jest także Bogusławem i Bogsławem. Zapiski źródłowe wskazują, że imię to było w średniowieczu popularne w postaci pełnej i w formach zdrobniałych: Bogusławek, Bogusz, Boguszek, a także podobnych: Boguta.


Bogdan

To jedyne w językach słowiańskich imię złożone z imiesłowem biernym (-dan) w części drugiej. W związku z tym niektórzy badacze uważają, że Bogdan, starsze Bogodan, zostało przejęte przez Słowian od irańskich Scytów, z zastąpieniem imiesłowu irańskiego data - w części drugiej przez równoważny imiesłów słowiański dan. W polskich źródłach średniowiecznych forma Bogodan jest rzadka, panująca jest forma Bogdan. W związku z próbami identyfikacji imienia Bogdan z łacińskim Deusdedit warto zaznaczyć, że w staropolskim istniało imię Bogodał, które o wiele lepiej formalnie odpowiada imieniu łacińskiemu niż Bogdan. Czy Bogodał, Bogdan były tworami niezależnymi od Deus dedit, czy jego tłumaczeniem - nie umiemy odpowiedzieć. Z kolei polski Bogodar, Bogudar mogło być tłumaczeniem grecko -łacińskiego Teodora. Nie znamy ani świętych, ani błogosławionych tego imienia. Znamy natomiast kilku wybitnych serbskich i chorwackich biskupów noszących to imię.


Opracowano na podstawie: Twoje imię, Henryk Fros SI i Franciszek Sowa, WAM, Kraków

Read 77483 times

21, (4) 2001 - Boże NarodzenieCopyright 2003-2022 © Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri i parafia pw. NMP Matki Kościoła w Poznaniu
stat4u
Kalendarz
Czytania
Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri - Poznań