Today is Tuesday, 20 April 2021
Lection
Gazeta parafialna

Theology

Boże Narodzenie

Przez cały adwent przygotowujemy się do Bożego Narodzenia. Oczekujemy radosnej wieści, że Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Misterium to polega na tym, że sam Bóg stał się człowiekiem, aby dokonać zbawienia rodzaju ludzkiego. Nie przestając być Bogiem, Syn Boży stał się człowiekiem. Kościół zachęca nas do nieustannej refleksji nad tą wielką Tajemnicą. Ostateczne i nieprzewyższone samoobjawienie się Boga w Jezusie Chrystusie wprowadza nas w nową i zaskakującą prawdę o nas samych: Trójjedyny daje nam udział w Swoim Królestwie. Ta soteriologiczna prawda zostanie przyjęta o tyle, o ile dojdzie do osobowego spotkania z Jezusem jako Chrystusem. Adwent jest więc czasem, podczas którego zadajemy sobie pytanie: Jakie znaczenie ma dla mnie Narodzenie Pańskie, kim jest dla mnie Jezus?

Poniższe teksty są refleksją nad tajemnicą Boga, który dla naszego zbawienie zstąpił z nieba, począł się z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Zostały ułożone według schematu: Bóg, spełniając zapowiedź Starego Testamentu, stał się człowiekiem (Narodzenie). Objawił zbawcze plany całej ludzkości (Epifania). Jezus rzeczywiście objawia się jako Bóg, odsłania Tajemnicę Trójcy Świętej i działa na mocy ojcowskiego posłania (Chrzest). Jeśli zamieszczone tu artykuły zachęcą do osobistego zgłębiania tych prawd naszej wiary, to już spełnią one swój cel.


Read 5160 times

13, (4) 1999 - Boże Narodzeniepolski  english  deutsch  française Dodaj stronę do ulubionych! 
filipini Gazeta parafialna - 'Rodzina Parafialna'
 

Copyright 2003-2021 © Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri i parafia pw. NMP Matki Kościoła w Poznaniu
stat4u Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Kalendarz
Czytania
Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri - Poznań