Today is Tuesday, 13 April 2021
Lection
Gazeta parafialna

Theology

Chrzest Jezusa

Kl. Dariusz Dąbrowski C.Or.

Na koniec liturgicznego obchodu Bożego Narodzenia Kościół kieruje naszą uwagę na Chrzest Jezusa w Jordanie. Możemy sobie zadać pytanie, co wspólnego ma wydarzenie narodzin Jezusa w Betlejem z Jego chrztem nad Jordanem ok. 30 lat później? Otóż właśnie Chrzest Jezusa jest dopełnieniem znaczenia Jego Narodzenia i tych wszystkich wydarzeń, i znaków, które jemu towarzyszyły. Nad Jordanem następuje objawienie się Boga Trójjedynego, a jednocześnie rozpoczyna się publiczna działalność Jezusa. Głos Ojca: "To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie" (Mt 3,17) i obecność Ducha Świętego w postaci gołębicy, objawiają całą Trójcę Świętą. Jezus otrzymuje mandat posłania od Ojca i namaszczenie od Ducha Świętego, przez które zostaje konsekrowany na Chrystusa (Mesjasza), aby dopełnić dzieła Odkupienia.

Oto oczekiwany Emmanuel - jest rzeczywiście "Bogiem z nami" (Iz 7,14), staje pośród grzeszników, aby przyjąć chrzest pokuty i nawrócenia, którego udzielał Jan. Jezus sam nie potrzebując nawrócenia, solidaryzuje się z pełnymi win braćmi, aby na siebie wziąć ich grzech i nędzę. Nad Panem w czasie Chrztu otwierają się niebiosa, które zostały zamknięte przez grzech pierwszych rodziców. Ponownie zostaje odnowiona więź między niebem i ziemią, ponieważ Jezus jest Synem Ojca, zrodzonym przed wiekami, i Synem Maryi - najwspanialszej Córki Adama. Historia Jezusa jest odwieczna i ziemska jednocześnie. Niebo i ziemia oraz Bóg i człowiek spotykają się ze sobą tylko w Umiłowanym, którego upodobał sobie Ojciec. Właśnie w tym spotkaniu całe stworzenie osiąga swój ostateczny sens i cel.

W wydarzeniu nad Jordanem następuje także spotkanie dwóch sakramentów: chrztu i bierzmowania. Właśnie teraz następuje wyjaśnienie myśli Kościoła, który łączy Boże Narodzenie z Chrztem Jezusa, albowiem przez chrzest, którego dopełnieniem jest bierzmowanie, stajemy się dziećmi Bożymi, otrzymujemy przybrane synostwo, stajemy się nowym stworzeniem. Co to oznacza dla człowieka? Chyba do końca w obecnym porządku rzeczy nie będziemy tego świadomi, gdyż przekracza to nasze, nawet najśmielsze oczekiwania. Św. Bazyli Wielki (+379) zwraca uwagę na fakt, że przez chrzest człowiek staje się "nowym stworzeniem nawet wtedy, gdy nie jest tego w pełni świadomy, żyje życiem nowym i nawet jeśli postępowaniem temu zaprzecza, w swym wnętrzu jest przeniesiony do nowej ojczyzny, stając się jakby niebianinem na ziemi" (De Spiritu Sancto, PG 32). Oznacza to, że chrzest zmienia całą strukturę ontyczną (bytową) człowieka. Od tego momentu człowiek może oddalić się od Boga, ale Bóg nie może oddalić się od człowieka.

Przyzwyczailiśmy się już do tych prawd w takim stopniu, że nie wywierają one na nas już wrażenia takiego jak powinny, czyli co najmniej przyprawiającego o zawrót głowy. Oto bowiem ze śmierci o znaczeniu absolutnym zostaliśmy obdarzeni życiem, i to życiem w pełni.

Niech więc to kolejne przeżywanie świąt Bożego Narodzenia uprzytomni nam wielką miłość Boga do nas. On, stając się Człowiekiem, ukochał nas do końca, co znajduje swoje dopełnienie w Tajemnicy krzyża, a jest uobecniane podczas każdej Najświętszej Eucharystii. Wdzięczni więc Bogu Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu za niezliczone dary Jego dobroci, wołajmy ze wszystkimi aniołami: "Chwała Bogu na wysokości, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania" (Łk2,14).


Read 5973 times

13, (4) 1999 - Boże Narodzeniepolski  english  deutsch  française Dodaj stronę do ulubionych! 
filipini Gazeta parafialna - 'Rodzina Parafialna'
 

Copyright 2003-2021 © Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri i parafia pw. NMP Matki Kościoła w Poznaniu
stat4u Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Kalendarz
Czytania
Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri - Poznań