Today is Saturday, 9 December 2023
Lection

Modlitwy ministranta


Modlitwa przed Mszą Świętą

Kapłan: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Ministranci: Amen


Oto przystępuję do ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela młodość moją, do świętej przystępuję służby, chcę ją dobrze pełnić. Proszę cię Panie Jezu o łaskę skupienia, by myśli moje były przy Tobie, oczy moje były zwrócone na ołtarz a serce moje zawsze oddane tylko Tobie. Amen


Kapłan: Wspomożenia nasze w imieniu Pana.

Ministranci: Który stworzył niebo i ziemię.


Kapłan: Jedynemu Bogu.

Ministranci: Z wiarą i miłością służmy


Modlitwa po Mszy Świętej

Kapłan: Błogosławmy Panu

Miniistranci: Bogu niech będą dzięki


Boże, którego dobroć powołała mnie do twojej służby, spraw, abym uświęcony uczestnictwem w tych tajemnicach, przez dzień dzisiejszy i całe me życie, szedł tylko drogą zbawienia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen


Copyright 2003-2023 © Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri i parafia pw. NMP Matki Kościoła w Poznaniu
stat4u
Kalendarz
Czytania
Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri - Poznań