Today is Thursday, 11 August 2022
Lection
Gazeta parafialna

Theology

Wizyta Duszpasterska - Kolęda

Kl. Robert Kszczot C.Or.

Wkroczyliśmy w czas świętowania Bożego Narodzenia. Czas spotkań w gronie rodziny, przyjaciół i znajomych. Czas w którym ludzie odwiedzają się nawzajem. Do takich odwiedzin należą także doroczne odwiedziny duszpasterskie.


Skąd ten zwyczaj, chciałoby się zapytać? Szukając odpowiedzi należy wpierw spojrzeć na typową obrzędowość i zwyczaje związane z okresem Bożego Narodzenia, który trwa od 25 grudnia do Niedzieli Chrztu Pańskiego (niedziela po Uroczystości Objawienia Pańskiego czyli Trzech Królach) a w naszym kraju jest tradycyjnie przedłużany do 2 lutego. Korzeni wizyt duszpasterskich można szukać w zwyczajach związanych z Uroczystością Objawienia Pańskiego. Przede wszystkim należy wspomnieć zwyczaj błogosławienia domów. W regionach niemieckich, ale także w Polsce został on wzbogacony o zwyczaj zaznaczania kredą drzwi literami K + M + B z dodaną datą bieżącego roku (interpretuje się te litery jako imiona trzech Mędrców, a w rzeczywistości np. w wiekach średnich odczytywano ten skrót jako Christus mansionem benedicat - Niech Chrystus błogosławi mieszkanie). Nie byłoby oczywiście teraz możliwe aby kapłani odwiedzili wszystkie rodziny w parafii w ciągu jednego dnia, tzn. 6 stycznia, więc czas odwiedzin kolędowych został "rozciągnięty", rozpoczynając się w niektórych parafiach nawet już w Adwencie. Współcześnie odwiedziny kolędowe to okazja do spotkania się duszpasterzy ze swoimi parafianami w ich domu, okazja do rozmowy w innej niż "urzędowa" czy z racji spełniania praktyk religijnych.

Przygotowanie do takiej wizyty powinno przebiegać w dwóch liniach:

  • duchowej: poprzez udział w świątecznej Komunii św. oraz żywym uczestnictwie w modlitwie
  • zewnętrznym przygotowaniu domu: stół nakryty białym obrusem, krzyż, zapalone dwie świece, przygotowana woda święcona.

Wizyta rozpoczyna się od zaintonowania kolędy, którą wraz z domownikami i ministrantami śpiewa kapłan. Witając się słowami "Pokój temu domowi" życzy aby stale był w tym domu obecny Chrystus, który przychodząc na świat przyniósł ludziom pokój (por. Łk 2, 14). Po tym pozdrowieniu następuje modlitwa o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Wyraża się ją słowami Ojcze nasz, modlitwy, której nauczył nas Pan Jezus. Następnie w krótkiej modlitwie powszechnej wyrażane są intencje, zakończone prośbą Wysłuchaj nas Panie i następuje obrzęd błogosławieństwa mieszkania z pokropieniem wszystkich obecnych wodą święconą. Po części modlitewnej przychodzi czas na choćby krótką rozmowę, która stosownie do potrzeby powinna dotyczyć spraw religijnych czy religijno-wychowawczych. W rodzinach w których dzieci uczęszczają na katechizację nie powinno zabraknąć na stole przygotowanych do przejrzenia zeszytów. Tak przygotowane spotkanie na pewno da nam okazję na zacieśnienie kontaktów ze swoimi duszpasterzami, co z kolei może przyczynić się do naszego coraz większego uczestnictwa w życiu parafii.


Read 10545 times

09, (4) 1998 - Boże NarodzenieCopyright 2003-2022 © Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri i parafia pw. NMP Matki Kościoła w Poznaniu
stat4u
Kalendarz
Czytania
Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri - Poznań