Today is Saturday, 22 June 2024
Lection
Gazeta parafialna

Literature

"Religia i naród, życie i myśl Jana Koźmiana 1814 -1877" - Przemysław Matusik
Wydawnictwo Poznańskie - Poznań 1998

Ks. Tadeusz Badura C.Or.

Doświadczenia życiowe wzmacniają człowieka w pokonywaniu nowych trudności. Dodają mu mądrości do odnalezienia się we właściwym miejscu nowej dla niego rzeczywistości. Znane jest powiedzenie, że historia jest nauczycielką życia, tak w zakresie narodowym jak i w zakresie indywidualnym. Szczególnie ważne jest to w okresie intensywnych przemian.

Bardzo cenna jest książka Pana Dr . Przemysława Matusika pt. "Religia i Naród, Życie i Myśl Jana Koźmiana 1814 - 1877", przybliżająca życie i działalność jednego z największych ludzi Wielkopolski XIX wieku. Znamy pewnie nazwiska niektórych, gdyż czytamy je na tablicach pamiątkowych, na tablicach oznaczających ulice naszego Miasta, ale tak więcej chyba niewiele możemy powiedzieć. Wielki wkład ich pracy w życie Wielkopolski trudno przecenić. Nie wystarczy powiedzieć - ogromny. Tym wkładem Wielkopolska żyje do dziś.

Autor chyba świadomie uwypuklił w życiu Ks. Kanonika Jana Koźmiana te momenty, które są ważne i pomocne także dziś. Dziś również niebezpieczeństwem jest liberalizm z argumentem, że Europa nas nie przyjmie z naszą polskością. Dziś także ważna jest wskazówka, że trudno jest przekonać ludzi ugruntowanych w pewnym systemie myślenia i wartości, że trzeba wychować inaczej nowe pokolenie. Ks. Jan Koźmian był świadomy o konieczności wychowywania społeczeństwa we wszystkich dziedzinach życia i zaangażował się całkowicie w pracę ku jego odnowie. Widział potrzebę odnowy życia religijnego przez synod diecezjalny, rekolekcje kapłańskie, parafialne. Założył konwikt - zakład wychowawczy dla chłopców. Starał się o przybycie Sióstr Urszulanek i Sacre Coer do pracy z dziewczętami.

Człowiek w każdym zawodzie buduje przyszłość swej Ojczyzny. Potrzebne jest i dziś zrozumienie tego koźmianowego stwierdzenia, że: "Nigdyśmy nie ogłaszali Polski za kraj bardziej i lepiej katolicki od innych katolickich narodów. Utrzymywaliśmy i utrzymujemy, że nie istnieje żadna narodowość bez podstawy religijnej, bez myśli religijnej spajającej wszystkie jej żywioły; że ta myśl nie jest to pojęcie oderwane ani wynalazek ludzki, ale idea absolutnie wcielona, dogmatami wykładająca się, przepisami moralności wnikająca w życie narodu i indywiduów, jednostajnością kultów jednostajności umysłów ślad torująca".

Kim był Ks. Jan Koźmian, niech odpowiedzą słowa Ks. Kardynała Ledóchowskiego na wieść o śmierci Ks. Jana Koźmiana: "Bóg wziął do siebie przyjaciela naszego i poszedł do wieczności bogaty w dobre uczynki. Oh, bardzo mi ciężko na sercu i klęska ta nader mi bolesna. Prośmy Boga, aby się nad nami zmiłował, bo sam najsilniejszą usunął podporę... Dotkliwszej, większej straty nad stratę przyjaciela ani diecezje nasze, ani ja ponieść nie mogliśmy."

Książka napisana jest ciekawie, czyta się ją z największym zainteresowaniem. Naprawdę warto przeczytać!


Read 10244 times

08, (3) 1998 - Wszystkich ŚwiętychCopyright 2003-2024 © Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri i parafia pw. NMP Matki Kościoła w Poznaniu
stat4u
Kalendarz
Czytania
Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri - Poznań