Today is Saturday, 22 June 2024
Lection
Gazeta parafialna

Intrviews

Wywiad z proboszczem Parafii p.w. Św. Trójcy w Poznaniu Księdzem Kanonikiem Stanisławom Wojtaszkiem.

Rozmawiał: ks. Sławomir Ratajczak C.Or.

"RODZINA PARAFIALANA": Parafia Świętej Trójcy przeżywa w tym roku 70-lecie istnienia. Nasza parafia p.w. NMP Matki Kościoła została wydzielona z Parafii św. Trójcy. Stąd przeżywamy razem z Wami ten wielki jubileusz. Wiemy, że ks. Kanonik również w tym roku przeżywa 15 rocznicę pracy duszpasterskiej na Dębcu. Jak ksiądz po 15-tu latach pracy duszpasterskiej scharakteryzowałby parafię Świętej Trójcy na Dębcu?

Ks. Kanonik: : Parafia Świętej Trójcy miała różne fazy rozwoju. Najpierw była to parafia wiejska i podmiejska, Właśnie w roku powstania Parafii, Dębiec został włączony do Poznania i stał się osiedlem miasta. Przed wojną powstała myśl zbudowania kościoła. Nasi ojcowie myśleli z, wielkim wyprzedzeniem, myśleli o zamieszkaniu osiedla przez większą ilość ludzi. Budowali oni kościół na jutro, a nie na dziś. Budowano kościół z myślą, że będzie on potrzebny przyszłym pokoleniom.

Kościół zaczęto budować w 1936 roku. W roku 1939 został on doprowadzony do stanu surowego. Hitlerowcy budowę zamknęli i wykorzystali ją jako wojskowy magazyn. Po wojnie, od roku 1945. pierwszym proboszczem Parafii Św. Trójcy był ks. Józef Szymkowiak, który pełnił te funkcje przez 38 lat. Zabrał się on przede wszystkim do wykończenia kościoła i przystosowania go do odprawiania nabożeństw. Zaczął wyposażać kościół w najbardziej niezbędne sprawy: ławki, witraże i ołtarz.

Kościół został poświęcony przez ks. Kardynała Augusta Hlonda.

Jeśli chodzi o charakter parafii... Parafia po wojnie na skutek szybkiego rozwoju zakładów Hipolita Cegielskiego i budowy osiedli mieszkaniowych Cegielskiego stała się pod względem zawodowym prawie jednolita. Gdy odwiedzamy rodziny w czasie kolędy, to najczęściej spotykanym zawodem jest ślusarz, tokarz, technik mechanik ewentualnie inżynier mechanik. To się przeważnie zawody Dębca. Dziś ta sprawa ulega zmianie, dlatego że wielu odeszło z Cegielskiego i wielu podjęło już inną pracę. Jeśli chodzi o Osiedle Dębina to jest już tam bardzo duża różnorodność zawodowa. Naszą parafię zamieszkuje, ludność napływowa. Bo właśnie tutaj zasiedlano ludzi z innych dzielnic Poznania oraz ludzi ze wsi, którzy poszukiwali pracę.

"RODZINA PARAFIALANA": Święta Trójca, to bodaj największa parafia w mieście Poznaniu, liczy 22 500 mieszkańców. Jak w takiej dużej wspólnocie wygląda praca duszpasterska. Nie można przecież dotrzeć do wszystkich indywidualnie. A w pracy duszpasterskiej trzeba każdym z osobna się zainteresować, przyprowadzić do Jezusa. Jak zatem wygląda tu praca duszpasterska?

Ks. Kanonik: : Wielkość parafii to na pewno trudność duszpasterska, chociaż przy bardzo ofiarnej pracy wszystkich księży docieramy do wszystkich chorych każdego miesiąca. A mamy ich przeszło 160. Dalej obejmujemy swym zaproszeniem różne grupy duszpasterskie, różne grupy wiekowe, małżonków, po to by nawiązać z nimi i poprzez nich jak najwięcej kontaktów. Wielka posługa, którą staramy się jak najpilniej spełniać, to konfesjonał. Ważną rzeczą są grupy duszpasterskie i organizowanie różnego rodzaju pielgrzymek. Daje to możliwość znalezienia się w mniejszej grupie i poznania problemów parafian.

"RODZINA PARAFIALANA": Niewątpliwie potrzeba w parafii małych grup duszpasterskich, które w wielości tworzą jedną parafię.

Ks. Kanonik: : Gdyby nie te małe grupy duszpasterskie, anonimowość byłaby prawie całkowita. Dopiero właśnie małe grupy stanowią możliwość przenikania duszpasterskiego w głąb parafii. Mam tu na myśli np. przygotowanie do 1-szej Komunii Św., spotkania z rodzicami. Są to bardzo indywidualne spotkania duszpasterza. Ale właśnie dzięki temu można wejść w bliższy kontakt z parafianami. Poprzez sakramenty i przygotowanie się do nich ludzie wchodzą w pewną relację z parafią. W tym roku będzie miało miejsce przygotowanie do sakramentu bierzmowania. Chcemy aby w tych spotkaniach uczestniczyli zarówno kandydaci jak i ich rodzice.

"RODZINA PARAFIALANA": Czy mógłby ksiądz kanonik wymienić grupy duszpasterskie istniejące przy kościele na Dębcu?

Ks. Kanonik: : Może zacznę od grup modlitewnych. Jest Żywy Różaniec Matek - 34 Róże, Żywy Różaniec Ojców - tylko 3 Róże (z perspektywą rozwoju) oraz Żywy Różaniec dzieci -kilka Róż. W każdym razie jest w parafii tradycja Żywego Różańca. Prężnie działa Wspólnota Neokatechumenalna. Są to dwie grupy. Jest kilka grup tzw. kościoła domowego. Dalej jest oaza młodzieżowa, gdzie młodzież sama angażuje się lub też jest angażowana do przygotowania liturgii mszy św. niedzielnych. Młodzież oazowa jest gotowa także do wszelkiej pomocy, jak np. organizowanie czwartków franciszkańskich czy też półkolonii zimowych. Istnieje również oaza dzieci Bożych, która jest przygotowaniem do wejścia w pełne życie oazowe. W tym roku około 50 młodzieży i dzieci brało udział w rekolekcjach oazowych, no i kilkanaście małżeństw w rekolekcjach kościoła domowego. Działa również w naszej parafii wspólnota Odnowy w Duchu Świętym. Działa Duszpasterstwo Nauczycieli. Istnieje również grupa zwana Rozmowy o Biblii. Są to spotkania prowadzone przez osoby świeckie. Często na te spotkania zapraszani są bibliści, którzy przybliżają problemy Biblii, Ta grupa istnieje ósmy rok. Bardzo cenną wspólnotą jest wspólnota ministrancka. Jest grupa ministrantów seniorów -około 40. Jest grupa ministrantów w wieku szkolnym - około 80. Zawsze jest grupa kandydatów na ministrantów, którzy przez rok przygotowują się do złożenia przysięgi ministranckiej. Jest ich około 20. Dla dzieci istnieje Krucjata Eucharystyczna, prowadzona przez jedną z katechetek i księdza diakona, który w naszej parafii odbywa praktykę duszpasterską. Jest także Krucjata Niepokalanej, którą zajmuje się siostra zakonna razem z katechetką. Dalej działa również zespół dziecięcy, liczący około 40 dzieci. Zespół ten jest nie tylko zespołem śpiewającym. Ksiądz, który jest opiekunem zespołu organizuje spotkania z rodzicami dzieci śpiewających, zaprasza ich na kwartalne wspólne msze św. W naszej parafii jest również grupa rencistów i emerytów - około 200 ludzi. Jest to grupa bardzo aktywna. Istnieje również chór parafialny prowadzony przez Pana Organistę oraz jest zespół młodzieżowy śpiewający w czasie Mszy św. młodzieżowej w niedziele o godz. 19.00. Zespół młodzieżowy ma zawsze swojego opiekuna, którym jest ksiądz. Wspomnę jeszcze o grupie charytatywnej, odwiedzającej chorych. Dwa razy do roku roznoszą oni około 100 paczek dla najbardziej potrzebujących. Interweniują w nagłych wypadkach pomagając bliźnim. Przygotowują wigilię dla osób samotnych, spotkania z okazji jubileuszy zbiorowych, spotkania dla rencistów i emerytów. W naszej parafii wydajemy także gazetkę parafialną. Co prawda w skromnej szacie, bowiem nie dysponujemy zawodowymi dziennikarzami i nie posiadamy specjalnego zaplecza w tej kwestii. Staramy się jednak o to by dotrzeć prawie do wszystkich rodzin. Co niedzielę rozchodzi się ponad 3000 egzemplarzy gazetki parafialnej. Jest ona pomyślana przede wszystkim jako dostarczenie parafianom ogłoszeń parafialnych oraz informacji o tym co się dzieje aktualnie w parafii.

"RODZINA PARAFIALANA": Wielokrotnie mieszkańcy Świerczewa przejeżdżając przez Dębiec, koło kościoła Św. Trójcy patrzą na to wszystko co dzieje się wokół świątyni. Widzą dom parafialny, który został wybudowany w ostatnim czasie. Dostrzegają przy kościele nowo wybudowany dom mieszkalny dla księży. Czy mógłby ks. Proboszcz, powiedzieć jakie inwestycje w parafii na Dębcu zostały zrealizowane w ostatnim czasie?

Ks. Kanonik: : Jeżeli ksiądz może cos zrobić w parafii, to tylko przy współudziale parafian. Musi być wzajemna ufność. Ksiądz do parafian, parafianie do księdza. Wtedy rzeczywiście dochodzi się do efektów. Działamy w miarę naszych możliwości. Nie mamy zadłużenia, czynimy tylko tyle, na ile nas stać. Nie przekraczamy budżetu i nie wchodzimy w następny rok z długami. Do największych inwestycji mogę zaliczyć: założenie kanalizacji, budowę domu katechetycznego, budowę domu parafialnego, odbudowanie wieży, pokrycie kościoła blachą miedzianą, otynkowanie, założenie ogrzewania kościoła i zakup dzwonów. To byłyby te największe inwestycje. Nie liczę tu malowania kościoła i bieżących remontów, które są przeprowadzane w każdej parafii. W tej chwili przystępujemy do ogrodzenia terenu kościoła. Z zamierzonych spraw to utwardzenie terenu przy kościele, założenie pozbruku i zasadzenie zieleni, tzw. małej architektury. Dalej remont prezbiterium, modernizacja organów i zakup nowych ławek.

"RODZINA PARAFIALANA": Jakie plany na najbliższą przyszłość?

Ks. Kanonik: : Pierwszą sprawą jest staranie się o to, aby na Osiedlu Dębina powstał kościół. Sprawy toczą się już od dłuższego czasu. Jest to zresztą wypełnienie życzenia Księdza Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego. Chcielibyśmy jak najpiękniej przygotować się do 2000-lecia Chrześcijaństwa. Przygotowujemy się do misji parafialnych. Chcemy aby w uporządkowaniu zewnętrznym jak i wewnętrznym wejść w nowe Milenium Chrześcijaństwa.

"RODZINA PARAFIALANA": Bardzo dziękujemy Księdzu Kanonikowi za rozmowę, za informacje na temat życia parafii, duszpasterstwa oraz inwestycji parafialnych. Życzymy jak największych sukcesów w duszpasterstwie parafialnym, owocnych misji przed Wielkim Jubileuszem 2000-lecia chrześcijaństwa. Bóg zapłać za rozmowę.


Read 33630 times

08, (3) 1998 - Wszystkich ŚwiętychCopyright 2003-2024 © Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri i parafia pw. NMP Matki Kościoła w Poznaniu
stat4u
Kalendarz
Czytania
Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri - Poznań