Today is Saturday, 22 June 2024
Lection
Gazeta parafialna

Intrviews

Wywiad z kierownikiem i dyrygentem chóru "Chorał" z Kijowa Walerijem Pinczukiem

Rozmawiał: Robert Czubala

"RODZINA PARAFIALANA": "Gaude Mater Polonia" na rozpoczęcie Mszy św. wieczornej 26.08. w Uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej poruszyło wszystkich. Wspaniałe głosy i mistrzowskie wykonanie świadczą o profesjonalizmie wykonawców.

Walerij Pinczuk: Chór nasz istnieje już pięć lat. W jego skład wchodzą: Olga Bogusz, Olga Nycz, Analolij Gurin oraz Igor Ponomarenko. Wszyscy jesteśmy absolwentami Akademii Muzycznej w Kijowie. Mieszkamy i pracujemy w tym mieście.

R.P.: Powiedział Pan pracujemy?

Walerij Pinczuk: Tak, pracujemy, bo podstawowym naszym zajęciem są występy w Operze Kijowskiej. Zespół kameralny "Chorał" powstał, by propagować muzykę kościelną.

R.P.: Repertuar Zespołu jest bardzo bogaty. Utwory St. Moniuszki - "Ojcze nasz", W. A. Mozarta "Ave verum", J. S. Bacha "Ave Maria", należą do klasyki muzyki kościelnej. W repertuarze Chóru znajdują się również utwory kompozytorów ukraińskich.

Walerij Pinczuk: Kompozycje twórców ukraińskich stanowią podstawę naszego repertuaru. "Otcze nasz" M. Leontowicza, "Swiatyj Boże" - A. Dawydowskiego, "Cheruwymska pisnia" - D. Bartnianskiego, należą do najbardziej znanych. Cieszymy się, że możemy nasze pieśni zaprezentować w polskich kościołach.

R.P.: Owacyjnie zostały przyjęte dwa utwory: "Ave Maria" i "Abba - Ojcze".

Walerij Pinczuk: "Ave Maria" jest pieśnią znaną na całym świecie i ma już swoją historię. "Abba - Ojcze" stała się pieśnią pontyfikatu naszego Papieża Jana Pawła II. Tym większa nasza radość, że w naszym wykonaniu zostały przyjęte tak przychylnie.

R.P.: Bardzo dobrze mówicie Państwo po polsku?

Walerij Pinczuk: Wszyscy jesteśmy Ukraińcami polskiego pochodzenia. Rodziny naszych przodków zamieszkują rejony Wrocławia, Nysy, Opola, Oświęcimia. Byliśmy już kilka razy w Polsce. Występowaliśmy w Katowicach. Bydgoszczy, Wrocławiu i Poznaniu. W Waszym kościele mieliśmy przyjemność śpiewać na chwałę Panu już po raz drugi. Cieszymy się z bardzo gorącego przyjęcia naszego zespołu.

R.P.: Dziękując za wywiad, życzymy Chórowi Kameralnemu "Chorał" wielu sukcesów w propagowaniu muzyki kościelnej.
Niech Was otacza swą opieką św. Cecylia!


Read 10789 times

08, (3) 1998 - Wszystkich ŚwiętychCopyright 2003-2024 © Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri i parafia pw. NMP Matki Kościoła w Poznaniu
stat4u
Kalendarz
Czytania
Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri - Poznań