Today is Monday, 15 August 2022
Lection
Gazeta parafialna

Theology

Dzień zaduszny

Opracował ks. Sławomir Ratajczak C.Or.

To dzień, w którym w sposób szczególny pamiętamy o zmarłych. Odwiedzamy cmentarze - miejsca wiecznego spoczynku. Składamy na grobach kwiaty, będące symbolem życia, zapalamy znicze na znak obecności Chrystusa Zmartwychwstałego. W cichości pochylamy głowę nad mogiłami tych, których znaliśmy. Modlimy się za zmarłych, którzy wyprzedzili nas w procesji do domu Ojca. Spoglądamy na krzyż jako na znak zwycięstwa nad śmiercią. Cmentarz staje się miejscem nadziei i wiary w zmartwychwstanie, bo wówczas spełniają się słowa zawarte w Credo "oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie". Chrześcijanin łączy własną śmierć ze śmiercią Jezusa, widzi śmierć jako przyjście do Niego i wejście do życia wiecznego.

Człowiek za życia stoi na każdym kroku wobec konieczności wyboru dobra lub zła, wiary lub niewiary, miłości bliźniego lub egoizmu. W rezultacie może dojść do pełni dobra, wiary, miłości tak, że śmierć stanie się dla niego chwilą zjednoczenia z Bogiem. Może też dojść u końca życia do ostatecznego sprzeciwu wobec Boga i w konsekwencji do potępienia. Ale człowiek nie jest na ogół zbyt konsekwentny. Nie idzie prostą drogą. Dobro miesza się w jego postępowaniu ze złem, wiara z niewiarą, miłość z egoizmem... Jeżeli w chwili śmierci zwraca się zasadniczo ku Bogu, to może ciążyć mu na sumieniu niejeden, nie całkiem odpokutowany, grzech, czy niejedna nie przezwyciężona wada. Modlitwa za zmarłych wskazuje na przekonanie, że choć po śmierci niemożliwe jest już nawrócenie, tzn. zwrócenie się ku Bogu, uwierzenie Bogu, to możliwe jest odpokutowanie za grzechy już odpuszczone i oczyszczenie z wad. Nasze modlitwy mogą pomóc zmarłym w tym oczyszczeniu i przyspieszyć chwilę ich ostatecznego zbawienia.


Te dwa dni Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny nie są dla siebie konkurencyjne ale wiele ich łączy. Należy zauważyć, że Uroczystość Wszystkich Świętych nie ma na uwadze anonimowej rzeszy zbawionych ze wszystkich narodów świata. Nie ma wierzących w Chrystusa, którzy nie należeliby do nikogo. Pan zwraca się do każdego po imieniu. Wszyscy wierni chrześcijanie znajdujący się w jakiejkolwiek sytuacji życiowej oraz stanie powołani są przez Pana, każdy na właściwej sobie drodze, do świętości doskonałej.


Read 6213 times

08, (3) 1998 - Wszystkich ŚwiętychCopyright 2003-2022 © Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri i parafia pw. NMP Matki Kościoła w Poznaniu
stat4u
Kalendarz
Czytania
Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri - Poznań