Today is Thursday, 11 August 2022
Lection
Gazeta parafialna

Theology

Wszystkich Świętych

Opracował ks. Sławomir Ratajczak C.Or.

To dzień naszych patronów, których Kościół ogłosił opiekunem osób, stanów, zawodów czy rzeczy. To dzień wszystkich świętych - i tych znanych i ogłoszonych z imienia i może szczególnie tych nie znanych, którzy dzięki łasce Bożej i współpracy z nią osiągnęli zbawienie. Przenosimy się w tym dniu myślą i modlitwą do "świętego miasta, niebieskiego Jeruzalem", które zgromadziło naszych siostry i braci wielbiących Boga na wieki. Kościół pielgrzymujący aktualizuje łączność z Kościołem niebiańskim poprzez kult świętych. Święci stanowią pouczenie, przykład i zachętę, wskazując zarazem najpewniejszą drogę, jaką należy kroczyć wśród zmiennych losów świata. Rozpatrując życie i czyny świętych, wierni pragną ich naśladować i lepiej wypełniać swoje obowiązki. Wypraszając nawrócenie grzesznikom i wytrwałość sprawiedliwym, święci działają na kościół pielgrzymujący jako napomnienie Boże i świadectwo Jego obecności w człowieku. Znaczenie czci świętych ujmuje modlitwa Kościoła w trzech zasadniczych punktach:

1. Życie świętych stanowi wzór postępowania,

2. Ich wstawiennictwo wyprasza nam łaski i moce do walki z wrogami zbawienia,

3. Są nadzieją do osiągnięcia zbawienia.

Są "słowem Boga" stanowiącym pomoc w interpretacji i rozumieniu Słowa Bożego, jakim jest Chrystus. A znalazłszy się w "komunii grzechu", ukierunkowują wszystkich grzeszników ku "wspólnocie świętych".


Read 7460 times

08, (3) 1998 - Wszystkich ŚwiętychCopyright 2003-2022 © Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri i parafia pw. NMP Matki Kościoła w Poznaniu
stat4u
Kalendarz
Czytania
Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri - Poznań