Today is Saturday, 22 June 2024
Lection
Gazeta parafialna

Journeys

Rodzina pielgrzymkowa na Świętej Górze

Teresa Dominiak

Styczeń każdego roku jest szczególnym miesiącem dla naszej rodziny pielgrzymkowej. Ci, których połączyły wspólne trudy i radości pielgrzymowania, wzorem lat poprzednich na zaproszenie Ojców Filipinów i w tym roku spotkali się w jednym, z najpiękniejszych klasztorów polskich na Świętej Górze k/Gostynia, aby kolejny raz w tej Oazie Filipińskiej przeżyć tajemnicę Narodzin Chrystusa.

Organizatorem pielgrzymki parafialnej do Sanktuarium Świętogórskiego był ksiądz Marian Kara.

Tematem pracy duszpasterskiej w 1998r. jest Trzecia Osoba Boska, dlatego myślą przewodnią tegorocznych Dni Skupienia był Duch Święty i Jego moc. "... gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami..." Dz. 1,8

24 stycznia 1998r. - pierwszy Dzień Skupienia rozpoczął się Nieszporami o Duchu Świętym. Rozważaniom na temat obecności Ducha Świętego w Pismach Starego i Nowego Testamentu poświęcił swoją konferencję ks. Robert Klemens. W Starym Testamencie Duch Święty ukazywał się jako stwórcza moc Boża. która porządkowała pierwotny chaos. W Nowym Testamencie Duch Święty ukazuje się już jako Osoba. Wymienia się Go razem i na równi z Ojcem i Synem. Pochodząc od Ojca i Syna jest On różny od obu. Ksiądz podkreślił w homilii, że nade wszystko Duch Święty jest dawcą miłości, którą Chrystus nakazał swoim uczniom. Kazanie ks. Roberta nauczyło nas tego, co powinniśmy wiedzieć, aby dobrze przeżyć przyjęcie Ducha Świętego i przyjąć Jego dary. Są to: mądrość, rozum, rada, pobożność, umiejętność, odwaga, bojaźń Boża.

O 16.30 wzięliśmy udział w uczcie ofiarnej Jezusa Chrystusa. Mszę św. koncelebrowaną w intencji pielgrzymów odprawili: ks. Marian Kara, ks. Robert Klemens i ks. Leszek Woźnica.

Po wspólnym spotkaniu przy Stole Eucharystycznym odbyło się spotkanie opłatkowe, które rozpoczął ks. Robert, opiekun domu rekolekcyjnego, odczytaniem fragmentu Ewangelii św. Mateusza. Później łamaliśmy się opłatkiem i składaliśmy sobie życzenia, na które wszyscy czekali. Bo Chrystus przychodzi do każdego z osobna. Do wszystkich razem już przyszedł podczas Eucharystii, a teraz już tylko z osobna, a więc naśladując to Jego przyjście, z osobna, należy złożyć sobie życzenia.

"Wigilijny wieczór" był okazją do wspomnień pielgrzymkowych. Zainicjował je ks. Józef Jura. Podziękował ks. Marianowi, ks. Leszkowi i Robertowi za pracę duszpasterską dla pielgrzymów i podzielił się swoimi przeżyciami z pielgrzymki do Rzymu, którą odbył 19 lat temu.

Ziemia Święta, Rzym, Fatima, Lwów, Lourdes, la Salette, to miejsca, do których przenieśli nas duchowo uczestnicy innych pielgrzymek.

Później kolędowaniem uczciliśmy pamiątkę przyjścia Bożego Syna na świat.

O 23.00 uwielbialiśmy Najświętszy Sakrament wspólną adoracją modlitwy prowadził ks. Robert Klemens.

Gdy głęboka cisza zaległa klasztor, a noc w swoim biegu dosięgła połowy, rozpoczęła się adoracja indywidualna, która trwała od 24.00 do 7.00.

Drugi Dzień Skupienia rozpoczęliśmy Godzinkami, którymi uczciliśmy Matkę Bożą jako Królową, Matkę Wspomożycielkę i Orędowniczkę Chrześcijan.

O godz. 9.00 wzięliśmy udział w Nabożeństwie Maryjnym. Ks. Leszek w swoich modlitwach powierzył nas i nasze dzieło pielgrzymowania Maryi, Świętogórskiej Róży duchownej, jako najlepszej Matce i Wychowawczyni narodu.

Ostatnim akcentem naszych Dni Skupienia była Uczta Eucharystyczna o godz. 10.30. W homilii ks. Robert zwrócił uwagę na istotę życia chrześcijańskiego, którą jest wrażliwość na natchnienie Ducha Świętego, pełniejsze posłuszeństwo Jego wezwaniom.

Ubogaceni słowem Bożym opuściliśmy dom rekolekcyjny, prosząc Ducha Świętego, aby odnowił świadomość panowania Jezusa, abyśmy mogli iść i świadczyć o Jego miłości, służąc bliźnim we wszystkich miejscach. Jezus mówił do swoich uczniów: "Idźcie i głoście, że przybliżyło się Królestwo Boże". (Łk. 10,9)

Program tegorocznych dni skupienia skoncentrowany na odkrywaniu Tajemnicy Ducha Świętego był dla nas, ludzi wierzących ważny i znaczący, bo odkrycie obecności Ducha Świętego w człowieku, w świecie, w Kościele jest jednym z najważniejszych zadań wytyczonych przez Jana Pawła II i związany z przygotowaniem do Wielkiego Jubileuszu Roku 2000.

Kończąc nasz pielgrzymi szlak pokłoniliśmy się Matce Bożej Bolesnej w Osiecznej oraz Matce Bożej Pocieszenia w Górce Duchownej.


Read 11564 times

06, (1) 1998 - WielkanocCopyright 2003-2024 © Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri i parafia pw. NMP Matki Kościoła w Poznaniu
stat4u
Kalendarz
Czytania
Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri - Poznań