Today is Sunday, 25 February 2024
Lection
Gazeta parafialna

Current events

REGULAMIN FILIPIŃSKICH WAKACJI 2006

1. Wakacje filipińskie organizowane są przez Kościół Parafialny p.w. NMP Matki Kościoła.

2. W wakacjach mogą uczestniczyć dzieci przynależące do parafii NMP MK oraz  spoza niej.

3. Zapisy na wakacje są dobrowolne.

4. Rodzic/opiekun prawny zapisując dziecko na wypoczynek podpisuje odpowiednie oświadczenie.

5. Za drogę dziecka na wypoczynek i z wypoczynku odpowiada rodzic/opiekun.

6. Zajęcia odbywają się w środy od 01/07/2006 do 30/08/2006.

7. O każdorazowej zmianie czasu trwania wypoczynku organizatorzy zobowiązani są powiadomić rodziców/opiekunów prawnych - powiadomienie na tablicy ogłoszeń.

8. Dziecko otrzymuje jeden posiłek w formie drugiego śniadania.

9. Uczestnikowi wakacji zabrania się przynoszenia na zajęcia cennych przedmiotów, przedmiotów niebezpiecznych.

10. Uczestnik zabawy przychodzi ubrany odpowiednio do aury.

11. Osoba odbierająca dziecko na życzenie opiekuna wakacyjnego zobowiązana jest okazać się dowodem osobistym.

12. Rodzic/opiekun jest zobowiązany poinformować o chorobach zakłócających rytm dnia dziecka biorącego udział w wakacjach (choroba lokomocyjna, alergie, adhd, padaczka, astma, choroby serca, itp.)

13. Dzieci przychodzą na zajęcia punktualnie i są punktualnie odbierane.

14. O zauważonych niepokojących sytuacjach, zaistniałych podczas trwania wakacji, rodzic/opiekun zobowiązany jest informować opiekunów grup oraz głównego organizatora.

15. Dziecko bierze udział w zabawach bezpłatnie.

16. Na wycieczkach uczestnicy nie oddalają się od grupy.

17. Do autobusów dzieci wsiadają i wysiadają na wyraźne polecenie opiekunów.

18. Podczas jazdy nie chodzą po autokarze ani samowolnie nie zmieniają miejsc.

19. O złym samopoczuciu dzieci koniecznie natychmiast informują opiekuna.


Oświadczenie rodziców/opiekunów - wersja do druku w formacie PDF

Read 8037 times

-Copyright 2003-2024 © Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri i parafia pw. NMP Matki Kościoła w Poznaniu
stat4u
Kalendarz
Czytania
Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri - Poznań