Today is Monday, 15 August 2022
Lection
Gazeta parafialna

Current events

Sprawozdanie z życia parafii p.w. NMP Matki Kościoła w 2004r.

Ks. Sławomir Ratajczak C.Or.

Rok 2004 w życiu naszej parafii na poznańskim Świerczewie mamy już za sobą. Chciałbym spróbować krótko podsumować przeżyty czas. Nie wszystko jestem w stanie zamienić w słowa. W życiu Kościoła są takie sprawy, które pozostają tylko na płaszczyźnie ludzkiego ducha, niejednokrotnie obdarzanego Bożą Łaską Miłosierdzia. Dlatego to sprawozdanie jest tylko częścią naszego życia duchowego - parafialnego.


Jesienią 2004r. dziękowaliśmy Panu Bogu za 35 lat istnienia naszej wspólnoty parafialnej i filipińskiej oraz za 5 lat istnienia Kongregacji Oratorium Św. Filipa Neri w Poznaniu Świerczewie. Od samego początku istnienia duszpasterstwa na Świerczewie życie parafii związane zostało z filipinami. My, kapłani tworzymy Kongregację Oratorium św. Filipa Neri. Nasza wspólnota filipińska, od jesieni tego roku, liczy pięciu kapłanów i jednego kleryka. Pracujemy w parafii, ale i także poza nią służąc na miarę swych możliwości i zdolności.

 • Zajęcia katechezy w szkołach podejmują: ks. Marian Kara C.Or., ks. Sławomir Ratajczak C.Or., ks. Tomasz Błaszczyk C.Or., ks. Waldemar Partyka C.Or., ks. kleryk Franciszek Siudut C.Or.
 • Kapelanem Rodziny Katyńskiej jest ks. Lucjan Pańkowski C.Or.
 • Od września, we wszystkie czwartki, dyżur na cmentarzu komunalnym na Junikowie pełni ks. Sławomir Ratajczak C.Or.

Parafia i Kongregacja to bardzo wiele spraw codziennych. Zarówno w kościele jak i w domu kongregacyjnym pomaga nam bardzo wielu parafian. Jest pan organista Tomasz Mielcarek, który jesienią dziękował Panu Bogu za 25 lat służby przy naszym kościele. Są panowie kościelni: senior Władysław Fornalik, Tomasz Krawczyk i Stanisław Magdziarek. To, że nasz kościół zawsze jest czysty i posprzątany, to zasługa pana Marka Popielarza. W naszej świątyni mamy zawsze ładne dekoracje kwiatowe przy obrazie Matki Bożej Nieustającej Pomocy i przy obrazie Bożego Miłosierdzia oraz przy ołtarzu i tabernakulum. To dzieło Heleny i Jana Woźnych oraz ich całej rodziny. Piękno szat liturgicznych, czystość alb i komży, biel obrusów to zasługa pani Doroty Ostrowickiej. Prowadzeniem kuchni w domu kongregacyjnym zajmują się panie Hanna Galuba i Hanna Popielarz. Ponadto jest bardzo wiele osób i całych rodzin, których imiona i nazwiska niech pozostaną znane tylko Panu Bogu. To On najlepiej widzi i zna tych, którzy czynią dobro.

W parafii istnieją Rady Parafialne - Duszpasterska i Ekonomiczna, które pomagają w planowaniu i realizacji prac oraz zadań parafialnych na płaszczyźnie duszpasterskiej i materialnej.


Najważniejsze wydarzenia w roku 2004 (w mojej ocenie) to:

 • Rekolekcje wielkopostne i Rekolekcje nowennowe z okazji I rocznicy założenia Nowenny do MB Nieustającej Pomocy - prowadzone przez redemptorystów z Elbląga,
 • 35 lecie istnienia naszej parafii,
 • 5 lecie Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri na poznańskim Świerczewie,
 • zgłoszenie się do naszej wspólnoty filipińskiej kleryka Franciszka,
 • zgłoszenie się do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu naszego parafianina - Grzegorza.

Duszpasterstwo w parafii p.w. NMP Matki Kościoła w Poznaniu

Życie Sakramentalne:

 • do wspólnoty kościoła przez sakrament chrztu św. zostało włączonych 44 dzieci (21 dziewcząt i 23 chłopców ),
 • do I komunii św. przystąpiło 51 dzieci ( 33 dziewczęta i 18 chłopców ),
 • odbyła się w naszym kościele I Komunia św. dzieci ze Szkoły Społecznej im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu. Po raz pierwszy przyjęło Pana Jezusa 44 dzieci.
 • 15 par związało swoje życie w sakramencie małżeństwa,
 • odeszło do wieczności 58 parafian (29 kobiet, 29 mężczyzn),
 • przyjęto w naszym kościele około 100 tysięcy komunii św.,
 • troską duszpasterską otaczaliśmy chorych i starszych odwiedzając w I piątki miesiąca i z okazji świąt wielkanocnych i bożonarodzeniowych około 60 osób oraz organizując parafialne dni chorych z uroczystym udzielanie sakramentu namaszczenia chorych,
 • od września trwa przygotowanie dzieci do I Komunii św. - odpowiedzialni są ks. Marian Kara C.Or. i ks. Sławomir Ratajczak C.Or.
 • trwa przygotowanie młodzieży do bierzmowania - odpowiedzialny jest ks. Waldemar Partyka C.Or., a spotkania ponadto prowadzą ks. Tomasz Błaszczyk C.Or. i ks. Sławomir Ratajczak C.Or.,
 • codziennie udzielamy sakramentu pokuty .

Uroczystości parafialne i kongregacyjne:

 • Odpusty: NMP Matki Kościoła i św. Filipa Neri,
 • Uroczystość Bożego Ciała

Pielgrzymki i rekolekcje wyjazdowe:

 • we wrześniu odbyliśmy parafialną pielgrzymkę autokarową na Świętą Górę, gdzie dziękowaliśmy za 35 lat istnienia duszpasterstwa i filipinów na Świerczewie oraz zawierzyliśmy całą parafię Matce Bożej, Świętogórskiej Róży Duchownej,
 • organizowane były parafialne pielgrzymki autokarowe do różnych sanktuariów Matki Bożej i dzień skupienia grupy pielgrzymkowej na Świętej Górze- odpowiedzialny ks. Marian Kara C.Or.,
 • organizowane były rekolekcje i dni skupienia wyjazdowe dla młodzieży - odpowiedzialny ks. Tomasz Błaszczyk C.Or.,

Grupy parafialne i różne działania duszpasterskie:

 • Parafialny Zespół Caritas (wakacje dla dzieci - filipińskie czwartki i półkolonie, pomoc świąteczna rodzinom, dyżury Caritas, dni chorych, pomoc indywidualna), Wspólnota Żywego Różańca, Bractwo Miłosierdzia Bożego, Grupa Modlitewna, Grupa Pielgrzymkowa, Duszpasterstwo Młodzieży, Schola Młodzieżowa, Lektorzy, Ministranci i Kandydaci na Ministrantów, Grupa Oratoryjna, Klub Dobrego Filmu, Redakcja Rodziny Parafialnej, Biblioteka Parafialna, świetlica dla dzieci, modelarnia, poradnia prawna.

Strona internetowa i gazeta parafialna RODZINA PARAFIALNA


Inwestycje parafialne

 • budowa parkingu i chodnika przy ul. Okrzei i Kołłątaja(od Okrzei do Wróblewskiego),
 • instalacja ogrzewania w pomieszczeniach dolnego kościoła m.in. w kuchni i modelarni,
 • malowanie i uporządkowanie dwóch pomieszczeń w dolnym kościele wraz z oświetleniem (m.in. modelarnia),
 • wykonano klęczniki przy obrazie Bożego Miłosierdzia,
 • wykonanie nowego ołtarza na Boże Ciało,
 • wykonanie regałów na chórze za organami i zabudowa schowka na figury,
 • wykonanie balustrady na chór i podestu na maszynę do mycia kościoła,
 • wymiana zamków w dolnym kościele,
 • budowa wewnętrznego parkingu przy zakrystii
 • wykonanie poduszek na ławki,
 • zakup siedmiu stołów, piły motorowej do cięcia drewna, żarówek energooszczędnych, programu komputerowego, projektora do slajdów, spalinowej kosy do cięcia trawy, naczyń do oratorium i kuchni,
 • rozpoczęcie naprawy elewacji kościoła,
 • rozpoczęcie budowy nowej, drewnianej sceny w oratorium,
 • rozpoczęliśmy budowę parkingu i chodnika przy ul. Kołłątaja (przy boisku) od ul.  Wróblewskiego do Buczka,
 • nowe szaty i naczynia liturgiczne.

Plany na rok 2005:

 • troska o Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i kult Bożego Miłosierdzia,
 • rekolekcje parafialne oraz szkolne dla dzieci i młodzieży,
 • dalsze prace - naprawa elewacji kościoła, parking, chodnik (kontynuacja),
 • w oratorium - wyposażenie (oświetlenie), scena i malowanie,
 • malowanie wieży kościoła (wewnątrz).

Wszystkim Parafianom, Gościom i Ofiarodawcom w imieniu całej Wspólnoty filipińskiej składam serdeczne BÓG ZAPŁAĆ za współpracę dla dobra naszej Parafii i Kościoła

Maryjo, Matko Kościoła, MB Nieustającej Pomocy - módl się za nami.


Read 7374 times

29, (1) 2005 - Wielki PostCopyright 2003-2022 © Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri i parafia pw. NMP Matki Kościoła w Poznaniu
stat4u
Kalendarz
Czytania
Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri - Poznań