Today is Thursday, 7 July 2022
Lection
Gazeta parafialna

History

Major HENRYK SUCHARSKI (1898 - 1946)
Dowódca Obrony Westerplatte w 1939 roku

Nikodem Kowalski
major Henryk Sucharski (1898-1946)

Urodził się 12 listopada 1898 r. W Gręboszowie, w Powiecie Dąbrowa Tarnowska. Po ukończeniu szkoły ludowej w Gręboszowie uczył się w siedmioklasowym gimnazjum w Tarnowie (1909 - 1917) i po uzyskaniu matury odbywał służbę w armii austriackiej (13 II 1917 - 4 XI 1918) w 32. pułku strzelców w Bochni. Ukończył szkołę oficerów rezerwy w Opawie (XI 1917 - II 1918) i został skierowany na front włoski. W Wojsku Polskim (od 7 II 1919) w służbie frontowej był dowódcą drużyny i plutonu 16.pp., dowódcą 2. kompanii batalionu szkolnego 6. dywizji piechoty (II - VII 1920) dowódcą kompanii 22. pułku piechoty w Krakowie (VII 1920 - IX 1928), instruktorem Szkoły Podchorążych w Ostrowi Mazowieckiej (17 IX 1928 - 4 X 1930), dowódcą kompanii 35. pułku piechoty w Brześciu nad Bugiem (4 X 1940 - IX 1938), komendantem Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte (IX 1938 - 7 IX 1939).

W wojnie 1939 roku pod jego dowództwem 182 - osobowa polska załoga Westerplatte stawiała bohaterski opór wielokrotnie silniejszym oddziałom wojska niemieckiego (1 IX - 7 IX 1939). Po kapitulacji przebywał w niewoli niemieckiej w oficerskich obozach jenieckich II B Arnswalde i II D Gross - Born. Po marszu ewakuacyjnym do Lubeki (II 1945) został uwolniony przez armię amerykańską. Wyjechał do Włoch i wstąpił do 2. Korpusu. Mianowany został dowódcą 6. batalionu 2 Brygady Strzelców Karpackich. Zmarł na gruźlicę 30 sierpnia 1946 roku w angielskim szpitalu w Neapolu. Pochowany został na cmentarzu Casamassina koło Bari. Prochy (zgodnie z wolą zmarłego) przeniesiono do kraju i 1 września 1971 roku złożono na Westerplatte, w niszy pod polskim orłem, przygarniającym skrzydłem prochy mjra Henryka Sucharskiego. Później w rodzinnej parafii mjra Henryka Sucharskiego, w Gręboszowie kardynał Karol Wojtyłła odsłonił pamiątkową tablicę.

pomnik

W kilkanaście lat później, w czerwcu 1987 r. na Westerplatte, w pobliżu tego miejsca - symbolu, spotkał się Papież Jan Paweł II z młodzieżą. Przybyli tam też westerplatczycy z całego kraju, a także z zagranicy, dawni żołnierze ze wszystkich frontów walk, z II Korpusu, harcerze Szarych Szeregów...

Rozpoczęła się wielka homilia Papieża - Polaka. Odwołał się w niej do doświadczeń grupy „młodych Polaków, żołnierzy pod dowództwem mjra Henryka Sucharskiego”, którzy dali przykład szlachetnej walki, walki w obronie ojczyzny, walki nierównej, bohaterskiej. W pamięci narodu pozostają jako symbol wciąż żywy, stanowiąc wyzwanie dla coraz to nowych pokoleń Polaków. Gdyż - jak powiedział Papież - każdy ma „w życiu jakieś Westerplatte”. Jakiś wymiar zadań, który trzeba podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można „zdezerterować”. Wreszcie - jakiś porządek praw i wartości, które trzeba „utrzymać” i „obronić”. Utrzymać i obronić w sobie i wokół siebie. Obronić - dla siebie i dla innych.

Imię mjra Henryka Sucharskiego lub Bohaterów Westerplatte nosi około 150 szkół w Polsce. Przypominają ich też nazwy setek ulic, placów i skwerów, a nazwisko majora Sucharskiego i nazwa Westerplatte widnieją nawet na burtach statków. Miejsce i imiona jego obrońców stały się cząstką narodowej pamięci. Rada Miasta Poznania uchwałą z 10 września 2002 roku dla uczczenia pamięci mjra Henryka Sucharskiego nazwała jego imieniem jedną z ulic Osiedla Świerczewo w Poznaniu.


Read 34294 times

27, (4) 2003 - Bóg w domCopyright 2003-2022 © Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri i parafia pw. NMP Matki Kościoła w Poznaniu
stat4u
Kalendarz
Czytania
Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri - Poznań