Today is Monday, 15 August 2022
Lection
Gazeta parafialna

Family

EUROFAMCARE

Dr n.m. J.Twardowska-Rajewska

Europejski program badania potrzeb i jakości życia rodzinnych opiekunów seniorów


Coraz więcej Seniorów żyje wśród nas! Polska wraz z całym Światem starzeje się demograficznie. Zawdzięczamy to także postępowi nauki, medycyny, które przedłużają życie ludzkie. Jednak starzeniu nadal towarzyszą choroby - utrata sprawności - uzależnienie od opiekunów. Niestety, postępujący zanik naturalnych rodzin wielopokoleniowych spowodował, że naszymi Starszymi - najbliższymi, opiekują się obcy ludzie, pomoc społeczna. Ale przecież nadal wiele córek, synów, wnucząt mieszkających razem lub osobno troszczy, się o Matkę, Babcię, Dziadka, mimo codziennych trudności i niedostatków, cierpiąc na brak pomocy i wsparcia ("z zewnątrz") w tym codziennym trudzie, będącym świadectwem miłości. Jakość życia tych rodzinnych opiekunów pogarsza się: nie mogą przez wiele nieraz lat wyjechać na krótki wypoczynek, pójść do kina czy teatru.

Zjednoczona Europa widzi te problemy, widzi potrzebę ich dokładnego rozpoznania i stworzenia globalnego programu pomocy i wsparcia. Rozpoczęły się badania Eurofamcare, bierze w nich udział sześć państw Europy, wśród nich Polska - i my -Województwo Wielkopolskie (6 wiosek, 3 miasteczka i Poznań - razem około 400 rodzin)W trwających 5 lat badaniach zostanie przeanalizowana sytuacja 6000 rodzin, opiekujących się swymi seniorami. Anonimowe kwestionariusze będą przeprowadzać w domach przeszkoleni w programie europejskim, akredytowani ankieterzy-studenci ( I etap badań: październik - grudzień 2003).Wnioski z badań mają stanowić podstawę dla opracowania programu pomocy dla opiekunów rodzinnych w całej Europie, aby łatwiej się żyło w zdrowej wielopokoleniowej rodzinie.

Prosimy również mieszkańców Świerczewa-Parafii N.M.P. Matki Kościoła o współudział w tym potrzebnym programie. Prosimy pomóc ankieterom, kiedy zapukają do Państwa drzwi i poproszą o anonimową rozmowę w domu, w dogodnym dla Państwa terminie. Wynikami będziemy się dzielić z Państwem. Może również w małej, parafialnej społeczności pomoże to znaleźć rozwiązanie niektórych palących problemów, zanim pomoc przyjdzie z Europy.


Koordynator Wojewódzki EUROFAMCARE: Dr n.m. J.Twardowska-Rajewska, Konsultant Wojewódzki z Geriatrii.
Poznań, 11.08.2003.


Read 6626 times

26, (3) 2003 - JesieńCopyright 2003-2022 © Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri i parafia pw. NMP Matki Kościoła w Poznaniu
stat4u
Kalendarz
Czytania
Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri - Poznań