Today is Wednesday, 17 August 2022
Lection
Gazeta parafialna

History

20-lecie istnienia Żywego Różańca przy parafii p.w. NMP Matki Kościoła

Bożena Żakowska
- przewodnicząca Żywego Różańca

Wspólną modlitwę różańcową po rekolekcjach różańcowych - prowadzonych przez Ojca Dominikanina z Warszawy - rozpoczęło w dniu 6 października 1983 roku: 16 róż matek, 4 róże ojców, 2 róże panien, 3 różę ministrantów, 9 róż dzieci. Dyrektorem został ks. proboszcz Kazimierz Wasela C.Or. Przełożonym zelatorów pan Jan Bodzicz, I zastępcą - Anna Kowalska, II zastępcą - Krystyna Mułkowska a II zastępcą - Jadwiga Sarniewicz. W poszczególnych różach wybrano zelatorów oraz ich zastępców. Rozdane zostały tajemnice różańca w formie książeczek. W pierwszą niedzielę każdego miesiąca po mszy św. o godz. 10.00 odbywały się spotkania i dokonywano zmiany tajemnic. Zebrania Rady Żywego Różańca odbywały się raz na kwartał, którym przewodniczył dyrektor - ks. proboszcz. Każdego zelatora w myśl założeń statutowych obowiązuje stałe dbanie o pełny stan swojej róży oraz przestrzeganie zasady zmiany tajemnic przez poszczególnych członków.

W roku 1984 zmieniły się granice parafii, w wyniku czego powstała nowa róża matek p.w. MB Bolesnej. W końcu roku 1984 został poświęcony sztandar Żywego Różańca, który obecnie uczestniczy w procesjach oraz pogrzebach zmarłych członków.

W każdą I sobotę miesiąca od 1986 roku odbywa się różaniec połączony z wystawieniem Najświętszego Sakramentu. Średnia wieku parafian uczestniczących w modlitwie różańcowej znacznie się zwiększyła, co przyczyniło się do dużych braków w poszczególnych różach. Dlatego na posiedzeniu Rady Żywego Różańca w grudniu 2000 roku postanowiono zlikwidować jedną różę, aby uzupełnić braki w innych. Kontynuowali wspólną modlitwę: 16 róż matek i 3 róże ojców. Pozostałe róże przestały istnieć.

Po ogłoszeniu w październiku 2002 roku przez Ojca św. Jana Pawła II roku Różańca Świętego i wprowadzeniu modlitwy Tajemnic Światła dokonano nowych zmian. Od stycznia 2003 roku wspólną modlitwę kontynuowało: 11 róż matek, 2 róże ojców. W wyniku rozmów kapłanów naszej parafii w czasie kolędy od 1 lutego powstała 1 róża matek oraz uzupełniono braki u ojców.

Obecnie na terenie naszej parafii wspólną modlitwę różańcową odmawia: 12 róż matek, 2 róże ojców, 1 róża młodzieżowa i 5 róż dzieci. Środki finansowe czerpie Żywy Różaniec wyłącznie z dobrowolnych składek członków. Zebrane ofiary są przeznaczone na zamawiane intencje mszy św. oraz cele specjalne według uchwał Rady Żywego Różańca. Członkowie Żywego Różańca biorą czynny udział w pracy naszej parafii oraz w pielgrzymkach do miejsc świętych naszej ojczyzny oraz zagranicą.


Read 5674 times

26, (3) 2003 - JesieńCopyright 2003-2022 © Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri i parafia pw. NMP Matki Kościoła w Poznaniu
stat4u
Kalendarz
Czytania
Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri - Poznań