Today is Friday, 16 April 2021
Lection
Gazeta parafialna

Żywy Różaniec w parafii p.w. NMP Matki Kościoła

Bożena Żakowska
przewodnicząca Żywego Różańca

Żywy Różaniec w parafii pod wezwaniem NMP Matki Kościoła w Poznaniu - Świerczewie powołano do życia w dniu 6 października 1983 roku po rekolekcjach różańcowych prowadzonych przez o.dominikanina z Warszawy. Dzięki głoszonym przez niego słowom w parafii powstało: 16 róż matek, 4 róże ojców, 2 róże panien, 3 róże ministrantów, 9 róż. Dyrektorem generalnym został ks. Proboszcz Kazimierz Wasela. Dla wszystkich róż wybrano zelatorów i ich zastępców - powołując w ten sposób "Radę Żywego Różańca":
Przewodniczący - Jan Bodzicz
I zastępca - Anna Kowalska
II zastępca - Krystyna Mułkowska
II zastępca - Jadwiga Sarniewicz

Ustalono spotkania dla zmiany tajemnic, w każdą I niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 10.00 Podkreślano wielokrotnie, że Żywy Różaniec nie jest instytucją finansową, a jego celem jest pogłębianie wiary, nadziei i  miłości Boga i bliźniego. Jednak członkowie składali dobrowolne ofiary, z których ufundowano sztandar Żywego Różańca w końcu 1984 roku oraz ofiarowano skromne fundusze przy zakupie szat liturgicznych.

Po rekolekcjach 1993 roku, na 10-lecie Żywego Różańca powołano do wspólnej modlitwy 1 różę matek. Z biegiem lat na stanowisku przewodniczącego nastąpiły zmiany spowodowane rezygnacją lub zgonem. Kolejno przewodniczącymi byli: Jan Bodzicz, Anna Kowalska, Barbara Turkowska, Elżbieta Szukała, Bożena Żakowska.

Dnia 10.03.2000 roku na posiedzeniu zelatorów z Dyrektorem - ks. Proboszczem Marianem Karą wybrano obecną Radę Żywego Różańca
Przewodniczącą - Bożena Żakowska
I zastępca - Teresa Torzewska
II zastępca - Bronisława Rybka

Stan róż na dzień 10.03.2000r., które odmawiały wspólna modlitwę było:
17 Róż matek - 227 osób
3 różę ojców - 39 osób

Braki, jakie istniały, zmusiły do likwidacji 1 róży matek. Spowodowane zostało to odejściem do wieczności sporej ilości osób, które podjęły wspólną modlitwę różańcową. Do końca 2002 roku zmarły 123 osoby. Średni wiek osób uczestniczących we wspólnej modlitwie różańcowej poważnie się zwiększył. Część osób to ludzie chorzy i w podeszłym wieku. Kontakt z tymi osobami jest przez zelatorów i członków danej róży. Na koniec 2002 roku wspólna modlitwę różańcową odmawiały: 16 róż matek i 3 róże ojców.

Po uzupełnieniu przez Ojca Św. tajemnic różańca o nowe tajemnice Światła, w październiku 2002 roku (z 15 tajemnic na 20 tajemnic) dokonano nowego podziału. Powstało od lutego 2003 roku 11 róż matek i 2 róże ojców. W wyniku rozmów księży naszej parafii w czasie kolędy zgłosiło się do wspólnej modlitwy 25 matek i 5 ojców. Dokonano uzupełnień braków w poszczególnych różach i powstała dodatkowo 1 róża matek.

Od 1 marca 2003 roku na terenie naszej parafii jest 12 róż matek i 2 róże ojców.

Codziennie grupa pań i panów odmawia różaniec o godz. 18.00, a we wtorek Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Uroczysty Różaniec z wystawieniem Najświętszego Sakramentu odmawiany jest w każdą pierwszą sobotę miesiąca, a koronka w każdy drugi wtorek miesiąca. Członkowie Żywego Różańca włączają się w adorację Najświętszego Sakramentu w Wielki Piątek i w Wielką Sobotę oraz w dzień odpustu parafialnego wg ustalonych list. W gablocie, w przedsionku kościoła, istnieje kącik Żywego różańca, gdzie znajdują się informacje o świętach patronalnych oraz intencje modlitewne na dany miesiąc. Grupa Żywego Różańca spotyka się corocznie na opłatku 06 stycznia, połączonym ze Mszą św., śpiewaniem kolęd oraz ze skromnym poczęstunkiem. Spotkania te cieszą się dużą frekwencją.

Jesienią 2003 roku będziemy przezywali 20-stą rocznicę powstania w parafii Żywego Różańca. Mamy nadzieję, ze do modlitwy różańcowej będzie się włączać coraz więcej osób. Matka Boża Różańcowa niech wstawia się za nami u swojego Syna - Jezusa Chrystusa.


Read 5017 times

24, (1) 2003 - Nasza Parafiapolski  english  deutsch  française Dodaj stronę do ulubionych! 
filipini Gazeta parafialna - 'Rodzina Parafialna'
 

Copyright 2003-2021 © Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri i parafia pw. NMP Matki Kościoła w Poznaniu
stat4u Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Kalendarz
Czytania
Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri - Poznań