Today is Sunday, 14 August 2022
Lection
Gazeta parafialna

Current events

Sprawozdanie za rok 2002 z życia parafii p.w. NMP Matki Kościoła w Poznaniu

Ks. Sławomir Ratajczak C.Or.
proboszcz

Rok 2002 był trzecim rokiem od erygowania Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Poznaniu - Świerczewie. Świerczewska wspólnota filipińska jest mocno związana z życiem parafii. Liczy aktualnie pięciu kapłanów. 27 maja 2002r., dzień po uroczystości św. Filipa Neri odbyły się drugie wybory kongregacyjne. Dokonano wyboru następujących funkcyjnych: superior - ks.Waldemar Partyka C.Or., wicesuperior - ks.Marian Kara C.Or., proboszcz - ks.Sławomir Ratajczak C.Or., wikariusz - ks. Tomasz Błaszczyk C.Or. Seniorem kongregacji jest ks.Lucjan Pańkowski C.Or. Arcybiskup Metropolita Poznański Stanisław Gądecki przyjął kandydatury na stanowisko proboszcza i wikariusza. Zostały wydane odpowiednie dekrety na podstawie których ks. Sławomir Ratajczak objął urząd proboszcza dnia 1 lipca 2002r. i ks. Tomasz Błaszczyk objął urząd wikariusza dnia 1 lipca 2002r. Kapłani kongregacji są zaangażowani w duszpasterstwo parafialne, katechezę w szkołach oraz w inne prace poza parafią.

Bezpośrednio w życie parafii zaangażowanych jest wielu parafian. Organistą jest Tomasz Mielcarek. Kościelnymi w parafii są senior Władysław Fornalik i od października Tomasz Krawczyk. Pełnienie funkcji kościelnego zakończył Stanisław Królik. Ponadto pomagają w parafii rodziny: Popielarzów, Woźnych, Kromułów oraz  panie Hanna Galuba i Dorota Ostrowicka.

Jest bardzo wielu parafian, których trudno wymienić z imienia i nazwiska, a którym należy być wdzięcznym.


Sprawy duszpasterskie:

 • do wspólnoty parafialnej, przez sakrament chrztu św. zostało włączonych 51 dzieci ( 26 dziewcząt i 25 chłopców ),
 • do I komunii św. przystąpiło 56 dzieci ( 31 dziewcząt i 25 chłopców )
 • 20 par związało swoje życie w sakramencie małżeństwa,
 • odeszło do wieczności 47 parafian ( 18 kobiet, 27 mężczyzn i 2 dzieci),
 • przyjęto w naszym kościele 90 tysięcy komunii św.
 • w Wielkim Poście odbyły się rekolekcje parafialne, które prowadził ks. Leon Praczyk C.Or. oraz rekolekcje dzieci i młodzieży
 • przeżyliśmy odpusty parafialne:
  • 26 maja - odpust św. Filipa Neri - przewodniczył ks. Leszek Woźnica i
  • NMP Matki Kościoła - przewodniczył ks. Czesław Grzelak
 • organizowane były parafialne pielgrzymki autokarowe do różnych sanktuariów Matki Bożej,
 • organizowane były rekolekcje wyjazdowe dla młodzieży,
 • zorganizowano wakacje letnie dla dzieci: filipińskie czwartki i półkolonie,
 • troską duszpasterską otaczaliśmy chorych i starszych odwiedzając w I piątki miesiąca i z okazji świąt wielkanocnych i bożonarodzeniowych około 60 osób
 • we wrześniu odbyliśmy parafialną pielgrzymkę autokarową na Świętą Górę, gdzie zawierzyliśmy całą parafię Matce Bożej, Świętogórskiej Róży Duchownej,
 • od października trwa przygotowanie młodzieży do bierzmowania,
 • był dzień spowiedzi św. adwentowej
 • Parafialna Rada Duszpasterska zakończyła trzyletnią kadencję,
 • powołano nowe Rady - Duszpasterską. i Ekonomiczną(17i19 grudnia 2002),
 • prowadzono regularne duszpasterstwo w parafii

Sprawy inwestycje parafii:

w pierwszym półroczu:

 • wykonano i zawieszono dwa żyrandole, wykonano podium na chórze,
 • rozpoczęto wymianę krzeseł na ławki, dokonano przecięcia ławek,

w drugim półroczu:

 • zakończono wymianę krzeseł na ławki, pozłocono i odnowiono tabernakulum, zakupiono nową lampkę wieczną oraz lavabo, pozłocono i odnowiono naczynia liturgiczne, wykonano mosiężny krzyż, który stanął obok ołtarza w prezbiterium, zakupiono 4 nowe pateny pozłacane, zakupiono maszynę do mycia posadzki, rozpoczęto remont zakrystii: otynkowano i wygipsowano ściany, założono nowe lampy, trwa układanie płytek.

Plany na rok 2003:


duszpasterskie:

 • przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania i wizytacja kanoniczna w parafii,
 • zmiana Róż w Żywym Różańcu,
 • rekolekcje parafialne oraz szkolne dla dzieci i młodzieży

inwestycyjne:

 • wykonanie mebli do zakrystii,
 • przygotowanie miejsc parkingowych przy kościele.

Maryjo, Matko Kościoła, módl się za nami.


Read 6121 times

24, (1) 2003 - Nasza ParafiaCopyright 2003-2022 © Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri i parafia pw. NMP Matki Kościoła w Poznaniu
stat4u
Kalendarz
Czytania
Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri - Poznań