Today is Saturday, 22 June 2024
Lection
Gazeta parafialna

Theology

Aniołowie...

Ks. Sławomir Ratajczak C.Or.

Bóg stworzył wszystkich aniołów w swoim czasie i z nicości. To dogmat naszej katolickiej wiary.


Etymologicznie "anioł" to posłaniec i zwiastun. Wyraz ten oznacza istoty stworzone, rozumne, wolne, duchowe oraz osobowe, tzn. są to pełne osoby wyższego rodzaju, dużo doskonalsze od człowieka. Nie są to byty materialne. Teologia ujmuje je funkcjonalnie i uczy, że aniołowie nie wpływają na dzieje doczesne, ale tylko na dzieje zbawienia, tzn. są pewnymi znakami Boskiej realizacji historii zbawienia. Stąd wynika bardzo ścisły związek aniołów z Chrystusem.


Pismo Święte od początku do końca jest przeplatane wzmiankami o aniołach. Oto szereg przykładów:

Bóg stawia anioły u wrót raju; anioł pociesza wygnaną na pustynię Agar oraz ratuje ją i jej dziecko od śmierci; aniołowie nawiedzają Abrahama; aniołowie wyprowadzają Lota i jego córki z pożaru Sodomy; anioł nie pozwala Abrahamowi zabić jego syna Izaaka na ofiarę; Jakub widzi we śnie drabinę, sięgającą aż do nieba, po której wstępują i schodzą aniołowie; Jakub walczy całą noc z aniołem, pokonuje go i odbiera od niego błogosławieństwo. Bóg posyła anioła, który zabija pierworodne Egipcjan i wyprowadza Izraelitów z niewoli; anioł idzie przed obozem izraelskim; anioł grozi, gdy Balak chce przeklinać Izraelitów; za czasów Jozuego anioł przemawia do Izraelitów, a cały lud płacze.

Gedeon powiada: "Ach, Panie, Panie mój! Oto Anioła Pana widziałem twarzą w twarz" (Sdz 6,22); Manoach, ojciec Samsona, rozmawia z aniołem, który mu powiada, że imię jego jest "tajemnicze", potem wstępuje w płomieniu do nieba (Sdz 13,18). Judyta wyznaje: "Anioł mnie strzegł, kiedym wyszła z miasta, kiedy tam w obozie Holofernesa byłam i wróciłam" (por. Wlg Jdt. 13,20). Dalej: anioł dotyka Eliasza, podaje mu chleb, bije nieprzyjaciół, każe iść do Achaba; sługa Elizeusza widzi mnóstwo aniołów; Dawid jest świadkiem, jak anioł wyciąga rękę i zabija rycerzy, a następnie widzi jak ten sam anioł na rozkaz Boży chowa miecz; anioł zabija w obozach asyryjskich 185.000 żołnierzy; aniołowie chłoszczą Heliodora; anioł oczyszcza usta Izajasza proroka; anioł zamyka paszcze lwom, żeby nie pożarły Daniela; anioł unosi Habakuka za włosy; anioł zstępuje w piec babiloński i sprawia, że płomienie nie szkodzą trzem młodzieńcom.

Tyle ze Starego Testamentu.

W Nowym Testamencie jest nie mniej zdarzeń, w których występują aniołowie. Anioł zapowiada Zachariaszowi narodzenie syna, Jana; Archanioł Gabriel zwiastuje Maryi poczęcie Syna Bożego; aniołowie śpiewają przy narodzeniu Pana Jezusa i sprowadzają pasterzy do żłóbka; aniołowie ostrzegają mędrców ze wschodu, by nie wracali do Heroda; anioł objawia Józefowi tajemnicę wcielenia i każe uciekać do Egiptu; aniołowie służą Chrystusowi na pustyni; przy męce całe legiony są na Jego rozkazy, a jeden z nich pokrzepia Pana Jezusa w ogrodzie oliwnym; aniołowie przy grobie Jezusowym zapewniają o Jego zmartwychwstaniu; aniołowie przy wniebowstąpieniu zapowiadają powtórne przyjście Zbawiciela. Anioł porusza wodę sadzawki Betsaidy i nadaje jej moc leczenia; aniołowie niosą ubogiego Łazarza na łono Abrahama; anioł wyprowadza Piotra z więzienia; anioł zapewnia Pawła o bezpiecznym wylądowaniu okrętu po strasznej burzy; anioł posyła Filipa do Gazy i unosi go potem do innej krainy; anioł pokazuje się Korneliuszowi.

Sam Pan Jezus wspomina o aniołach. Gdy mówi o nawróceniu grzeszników, wypowiada te słowa: "Tak samo powiadam wam, radość powstaje u aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się nawraca" (Łk 15,10). O dzieciach zaś mówi: "Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych; albowiem powiadam wam: Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie" (Mt 18,10). Opisując sąd ostateczny zaznacza, że aniołowie zwołają ludzi na ten sąd a On, Sędzia, zjawi się tam otoczony aniołami.

Niemałą część Pisma Świętego trzeba by było przepisać, gdyby się chciało zamieścić wszystkie zdarzenia, cytaty i opowiadania o aniołach. Apokalipsa objawiona świętemu Janowi przez anioła w szczególny sposób zajmuje się światem anielskim.

O istnieniu i pojawianiu się aniołów, poza Pismem Świętym i prywatnymi objawieniami, mamy wzmianki w historii Kościoła, także w kronikach i pamiętnikach. Najwięcej przykładów niesienia pomocy i pociechy przez aniołów spotykamy w żywotach świętych i błogosławionych. Gdy chodzi o Mszę Św. o Kościół łącznie z kapłanem i wiernymi codziennie powtarza hymn, przyniesiony z nieba przez aniołów i zanucony Dziecięciu Jezus przy żłóbku: "Chwała na wysokości Bogu". Co dzień po trzykroć Kościół odgłosem dzwonu z wież kościelnych przypomina Anielskie Zwiastowania, nawołując wiernych do odmawiania modlitwy "Anioł Pański".

Aniołowie, jako istoty obdarzone rozumem i wolna wolą, żyją i działają. Wszystko co stworzył Bóg, stworzył ku swej chwale, dlatego też, aniołowie chwalą Boga, przewodniczą rządom wszechświata widzialnego i świata duchowego, jak również rządzą i opiekują się ludźmi.

Gdziekolwiek i kiedykolwiek rodzi się człowiek, Bóg posyła mu Anioła Stróża jako opiekuna. Dzieje się tak od czasów Adama i dziać się będzie aż do skończenia świata. Nasz Anioł Stróż jest uosobieniem Opatrzności Boskiej w stosunku do każdego z nas osobno. Od pierwszej chwili naszego życia na ziemi do niego należy przewidywanie i usuwanie rozlicznych niebezpieczeństw, które zewsząd nam zagrażają, a które mogłyby nam przeszkodzić w osiągnięciu celu, dla którego zostaliśmy stworzeni. Zanoszą nasze modły do Boga i wstawiając się za nami, przyczyniają się do naszego zbawienia.

Pierwszą posługą i najniższą Anioła Stróża jest usuwanie wszystkiego, co może zaszkodzić zdrowiu i zagrozić życiu powierzonego mu człowieka. Następną, wyższą posługą jest uświadamianie duszy szatańskich pułapek. Potem najszlachetniejsze i najważniejsze posługi to oświecanie, pouczanie i zachęcanie do godnego życia. Gdy jednak mimo tak czułej opieki człowiek upadnie, Anioł Stróż nie opuści go, nie zdradzi, ale będzie błagał Boga o laskę nawrócenia, bowiem Anioł Stróż niczego tak nie pragnie jak nawrócenia grzesznika. (por. Łk. 15,7). Jedną z wielkich łask, jakie Anioł Stróż może wyświadczyć człowiekowi, jest pouczenie o zbliżającej śmierci.

Wprawdzie Anioł Stróż z polecenia Bożego zawsze jest gotów nieść nam wszelkiego rodzaju pomoc, ale prawdą jest również, że kto prosi, ten otrzymuje. Częste zwracanie się do anioła, częsta do niego modlitwa, niejako podwaja jego czujność i dobroć dla nas. Kto częściej się modli, ten więcej otrzymuje dobrodziejstw z jego ręki.


Aniele Boży, Stróżu mój!
Ty zawsze przy mnie stój!
Rano, wieczór, we dnie, w nocy,
Bądź mi zawsze ku pomocy.
Strzeż duszy i ciała mego
I doprowadź mnie do żywota wiecznego.
AMEN

Read 19606 times

22, (1) 2002 - Aniołowie BożyCopyright 2003-2024 © Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri i parafia pw. NMP Matki Kościoła w Poznaniu
stat4u
Kalendarz
Czytania
Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri - Poznań