Today is Wednesday, 10 August 2022
Lection
Gazeta parafialna

Current events

Parafialny Zespół CARITAS

Ks. Sławomir Ratajczak C.Or.
Caritas

W liście apostolskim "Novo millennio ineunte" papież Jan Paweł II dostrzega dziś potrzebę "nowej wyobraźni miłosierdzia", "której przejawem będzie nie tyle i nie tylko skuteczność pomocy, ale zdolność bycia bliźnim dla cierpiącego człowieka, solidaryzowania się z nim, tak aby gest pomocy nie był odczuwany jako poniżająca jałmużna, ale jako świadectwo braterskiej wspólnoty dóbr"(NMI 50).

Ta sytuacja, dostrzegana również w polskiej rzeczywistości, stanowi dla nas wyzwanie, aby od "miłosierdzia słów" przejść do "miłosierdzia czynów", albowiem to drugie nadaje moc pierwszemu (List pasterski biskupów polskich o wolontariacie na niedzielę 7 października 2001r.).

W naszej Parafii p.w. NMP Matki Kościoła 07 grudnia 1998 roku został powołany do istnienia Parafialny Zespół CARITAS. W skład wchodzi 12 członków czynnych i 9 członków wspierających.

Na spotkaniu dnia 14 grudnia 1998 roku została wyłoniona Rada Zespołu.

 przewodniczący - Ks. Sławomir Ratajczak C.Or.

 wiceprzewodniczący - Jarosław Paluszkiewicz

 sekretarz - Benigna Frydryczak

skarbnik - Teresa Kaczmarek

W Niedzielę Miłosierdzia Bożego 22 kwietnia 2001r. o godz. 16.30 odbyło się nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego i poświęcenie pomieszczenia w podziemiach kościoła dla działalności Parafialnego Zespołu CARITAS.


Dyżury
Parafialnego Zespołu CARITAS
odbywają się
w środy godz. 17.00 - 18.00


Read 6056 times

20, (3) 2001 - Św. TeresaCopyright 2003-2022 © Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri i parafia pw. NMP Matki Kościoła w Poznaniu
stat4u
Kalendarz
Czytania
Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri - Poznań