Today is Monday, 15 August 2022
Lection
Gazeta parafialna

Literature

Recenzja książki Amelii Szafrańskiej "Surdut czy rewerenda"

Joanna Żerdzińska

To powieść historyczna, będąca próbą ukazania żywota człowieka błogosławionego, próbą rekonstrukcji jego życia, wkroczenia w jego świat wewnętrzny. To powieść o kimś, kto będąc w dzieciństwie cudownie uzdrowiony, urodził się jakby dwa razy, a wierząc, że życie na ziemi, zwłaszcza to darowane po raz drugi, jest bardziej przyzwoleniem niż wyborem, ustawicznie próbuje odgadnąć wolę swojego Darczyńcy. Wiedział, że musi przeżyć życie po bożemu, ale czy bardziej podobać się będzie Bogu w szatach duchownego czy w surducie, tego nie wiedział. Ciekawość świata i ludzi, ogrom zdolności literackich, wielki patriotyzm i nie mniejsza pobożność, mogły uczynić zeń zasłużonego literata, bohatera walki o niepodległość, oddanego kapłana. Mogłyby, "jakbyś gdzie pod ziemię schował wszystkich biednych, chorych i głodnych". To dla nich, okazało się, najbardziej zaistniał. Dlatego chociaż był badaczem, poetą, dobrym Polakiem to jednak przede wszystkim był dobrym katolikiem. I tytuł bohatera byłby jednak bardzo uzasadniony zważywszy na ilość murów, które musiał przebić pokorą, ilość przedsięwzięć duchowych i materialnych, które realizował, mimo że przyjaciele, lekarze i realiści mówili "stop". Nie byłoby to chyba możliwe, gdyby w tym chorym ciele nie drzemał zdrowy, boży duch i "wola taka, że i Herkulesowi dałby radę". Wola, która z pewnością korespondowała z wola Bożą, by Edmund Bojanowski, bo o nim mowa, opiekował się - rękami swoimi i sióstr służebniczek - które "stworzył", dziećmi, chorymi, biednymi, których nijak nie udało się przed nim schować. Z pewnością wolą Bożą było też, by błogosławiony Edmund Bojanowski, mimo że pod koniec życia przywdziewał rewerendę, ostatecznie zapukał do bram niebieskich w surducie.


Read 7257 times

12, (3) 1999 - JesieńCopyright 2003-2022 © Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri i parafia pw. NMP Matki Kościoła w Poznaniu
stat4u
Kalendarz
Czytania
Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri - Poznań