Today is Monday, 15 August 2022
Lection
Gazeta parafialna

Journeys

Dni Skupienia na Świętej Górze

Janina Rajek i Salomea Kromuła

Wzorem lat ubiegłych, u progu Nowego Roku, jako Grupa Pielgrzymkowa udaliśmy się na Dzień Skupienia do Matki Bożej Świętogórskiej do Gostynia, aby tam wypraszać potrzebne łaski dla naszych rodzin i naszej parafii. Wyjazd nastąpił dnia 2 stycznia 1999r. Przewodził nam ks. Marian Kara C.Or.

W trakcie podróży śpiewaliśmy kolędy i pieśni. Po przyjeździe na Świętą Górę, zakwaterowano nas w pokojach klasztornych, które były bardzo przytulne, ciepłe i czyste. Następnie odbyła się krótka konferencja prowadzona przez ks. Roberta Klemensa C.Or. Po wspólnej kolacji udaliśmy się na mszę św. do Bazyliki. Ksiądz przewodniczący liturgii mszy św. powitał nas, zaznaczając, że jesteśmy Grupą Pielgrzymkową z Poznania, że nawiedzamy Sanktuaria Maryjne w Polsce i Europie. Wieczorem, o godz. 20.00 odbyło się spotkanie opłatkowe. Przy kawie i ciastkach dzieliliśmy się opłatkiem i składaliśmy sobie życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne. W spotkaniu uczestniczyli, jako zaproszeni goście, ks. Józef Jura C.Or., ks. Bernard Mariański C.Or. oraz ks. Tadeusz Badura C.Or. W trakcie spotkania wszyscy uczestnicy śpiewali kolędy. Niewątpliwie największą atrakcją wieczoru były kolędy francuskie śpiewane w wersji oryginalnej przez ks. Bernarda Mariańskiego C.Or. Osiemdziesięcioletni ks. Bernard został za swój występ nagrodzony gromkimi brawami. Trzeba przyznać, że wywarł on na słuchaczach bardzo duże wrażenie. Nieczęsto zdarza się okazja do wysłuchania najpiękniejszych i mocna trafiających do serc pieśni, jakimi są kolędy wykonane w innym języku.

Późnym wieczorem, w kaplicy klasztornej, pod przewodnictwem ks. Mariana Kary C.Or., przy wystawionym Najświętszym Sakramencie odbyły się godziny skupienia. Odmawialiśmy różaniec, rozważając siedem Darów Ducha Świętego tj. Dar Mądrości, Rozumu, Umiejętności, Rady, Męstwa, Pobożności i Bojaźni Bożej. Po nabożeństwie różańcowym uczestnicy skupienia modlili się w osobistych intencjach. Godziny skupienia zakończyły się o północy.

Następnego dnia, rano śpiewaliśmy Godzinki. Po wspólnym śniadaniu udaliśmy się na mszę św. W południe zjedliśmy smaczny obiad, przygotowany przez siostry zakonne. Następnie poszliśmy do podziemi Bazyliki Świętogórskiej, gdzie modliliśmy się za zmarłych księży. Polecaliśmy Miłosierdziu Bożemu zmarłych ks. Kazimierza Waselę C.Or. i ks. Jarosława Piętę C.Or. Krótko przed wyjazdem do Poznania spotkaliśmy się przy kawie i ciastkach.

W tym miejscu składamy podziękowania Ks. Marianowi Karze za dobrze przeżyte dni skupienia. Mamy nadzieję, że nadal będziemy pielgrzymować do Sanktuariów Maryjnych w Polsce i zagranicą, że będziemy nadal adorować w ten sposób Matkę Boską.


Read 6733 times

10, (1) 1999 - Wielki PostCopyright 2003-2022 © Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri i parafia pw. NMP Matki Kościoła w Poznaniu
stat4u
Kalendarz
Czytania
Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri - Poznań